Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cuprins:

Probleme semnalate de dvs., prin chestionarul ”Fii informat, nu abuzat!”

I.Legislația pe care ne bazăm

II.Ce înseamnă comportament abuziv din partea unui polițist? 

III. Ce sancțiuni îl vizează pe polițistul cu comportament neprofesionist și/sau abuziv?     

IV.Unde semnalăm cazuri de corupţie sau mită în cazul polițiștilor?

V.Îndatoririle Polițistului

      ⮚     Răspunderea juridică și sancțiuni pentru polițiștii care au comportament neadecvat

 

 

Rolul polițistului este de a apăra cetățenii și de a aplica legea. De cele mai multe ori așa se întâmplă, însă, conform multor informații din spațiul public, dar și răspunsurilor primite de la dumneavoastră, prin intermediul  Chestionarului ”Fii informat, nu abuzat!”, întâlnim excepții care nu fac bine Poliției Române și, cu atât mai puțin cetățenilor, deoarece aceștia își pierd încrederea în cei care ar trebui să îi apere.

Probleme semnalate de dvs., prin chestionarul ”Fii informat, nu abuzat!”

Ați reclamat nedreptăți/abuzuri în relația cu polițiștii. Două situații ne-au atras atenția, în urma analizei chestionarelor completate, anonim, de dvs.:

 • polițiștii v-au descurajat demersul de a le cere ajutorul prin depunerea unei plângeri ori v-au sugerat subtil să retrageți o plângere pe motiv că nu pot rezolva problema;
 • comportament neprofesionist și/sau abuziv din partea unor polițiști.

Este important să știm că cei mai mulți polițiști nu sunt așa! Însă, în aceste episode al Ghidului Practic aflăm ce avem de făcut, legal, în astfel de situații ca cele semnalate de dvs. și ce instrumente folosim.

Ce avem de făcut în cazurile – excepții, când suntem nedreptățiți de polițiști, când aceștia nu își îndeplinesc rolul cu bună-credință ori sunt abuzivi? Dar atunci când un polițist nu ne ia în seamă o sesizare și ne descurajează în a depune vreo plângere/sesizare?

Săptămâna trecută, miercuri, am vorbit despre instrumentele pe care le utilizăm pentru prima situație semnalată de dvs., prin intermediul chestionarului ”Fii informat, nu abuzat!” și am abordat tema ”Polițistul mă descurajează să depun plângere. Ce am de făcut pentru a-mi apăra interesele?”

Acum continuăm cu a doua problemă des întâlnită, semnalată de dumneavoastră, prin chestionar.

   I. Legislația pe care ne bazăm

Legislația care ne spune ce are voie și ce nu are voie să facă un polițist este cea de mai jos:

 • LEGEA nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*)privind organizarea și funcționarea Poliției Române: Capitolul: V Drepturi și obligații (art. 31-58) http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35841
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36819
 • G. nr. 27/2002, disponibilă la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
 • Despre rolul fiecărei structure a poliției, putem afla accesând ghidul: Ghid de informare pentru cetățeni în relația cu structurile Ministerului Afacerilor Interne: http://www.mai-dga.ro/wp-content/uploads/prevenire/ghid_informare.pdf

  II. Ce înseamnă comportament abuziv din partea unui polițist?

Conform Codului penal[1] (art. 296, alin 1 și 2), Purtarea abuzivă înseamnă ”întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu” și  „se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă”. Când purtarea abuzivă implică și violențe sau amenințări, atunci pedeapsa pentru respectivele fapte se majorează cu o treime.

 

 III. Ce sancțiuni îl vizează pe polițistul cu comportament neprofesionist și/sau abuziv?

Avem și pentru asta instrumente.

Dacă un polițist are un compurtament neprofesionist sau chiar abuziv (jignește sau folosește forța într-un mod nejustificat), îl putem reclama la conducerea unității de Poliție în care acesta își desfășoară activitatea și/sau  putem depune plângere penală la Parchet.

Dacă un polițist are o conduită deplasată, neprofesională și/sau chiar abuzivă la adresa unui cetățean, acest fapt poate atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a acestuia, în funcție de natura abaterii și de urmări. Petiția/sesizarea noastră trebuie să poată fi probată.

Conform Statutului[2], sancțiunile pot fi: o mustrare scrisă, diminuarea salariului cu 5-20% pe o perioadă între una și trei luni, amânarea promovării în grade profesionale sau funcții superioare pe o perioadă de la unu până la trei ani, trecerea într-o funcție inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deținut sau chiar destituirea din poliție, cea mai aspră sancțiune.

Așadar, sancțiunile pe care le pot primi polițiștii merg de la mustrarea scrisă la desfacerea contractului de muncă și destituirea din poliție. Comportamentul neprofesional al polițistului prin purtare abuzivă, abuzului în serviciu ori neglijenței în serviciu, o ”tratăm” cu o plângere penală.

Comportamentul abuziv, așa cum este el definit în Codul penal, atrage sancțiuni/pedepse și mai aspre: ”închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă”, pedeapsă ce poate fi majorată cu o treime, dacă avem de-a face cu violențe sau amenințări.

 

  IV. Unde semnalăm  cazuri de corupţie[3] sau mită în cazul polițiștilor?

Dacă un polițist cere/pretinde mită, avem posibilitatea de a suna, gratuit, la Direcţia Generală Anticorupție la numărul 0800.806.806.

În ceea ce priveşte alte plângeri sau sesizări, puteţi contacta Inspectoratul General al Poliţiei Române, la numărul 021/316.66.55 – Relaţii cu Publicul sau, pentru situaţii de urgenţă, apelaţi 112.

 

   V. Îndatoririle Polițistului

Conform Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului[4], regăsim îndatoririle principale ale polițistului:

Articolul 4: (1) Polițistul este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Constituția și legile țării, jurământul de credință față de România, prevederile regulamentelor de serviciu și să îndeplinească ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.

 

Secţiunea a 2-a Îndatoririle polițistului

Articolul 41

Polițistul este dator:

a) să fie loial instituției din care face parte, să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației;

b) să dovedească solicitudine și respect față de orice persoană, în special față de grupurile vulnerabile, să își consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competență, integritate, corectitudine și conștiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege;

c) să își perfecționeze continuu nivelul de instruire profesională și generală;

d) să fie disciplinat și să dovedească probitate profesională și morala în întreaga activitate;

(…)

h) prin întregul său comportament, să se arate demn de considerația și încrederea impuse de profesia de polițist.

 

Articolul 42

Polițistul este obligat:

a) să păstreze secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea acestora;

b) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în așa fel încât să nu beneficieze și nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidențiale obținute în calitatea să oficială;

c) să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competențelor legal stabilite;

d) să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea oficială și să nu compromită, prin activitatea să publică ori privată, prestigiul funcției sau al instituției din care face parte.

 

Mâine vom încheia capitolul din Ghidul practic dedicat acestui subiect semnalat de dvs., prin intermediul Chestionarului ”Fii informat, nu abuzat!”, cu temele:

   • Ce îi este interzis, în orice împrejurare, polițistului?
   • Răspunderea juridică și sancțiuni pentru polițiștii care au comportament neadecvat și/sau abuziv
   • Poate folosi, un polițist forța?
   • Cum transmitem petiții către structurile Ministerului de Interne (referitor la polițiști)?

 

[1] CODUL PENAL (LEGEA nr. 286/2009), art 296, disponibil aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185905

[2] Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului, art 58, disponibil, gratuit la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36819

[3] Informația este aici: https://www.politiaromana.ro/ro/semnalari-cazuri-de-coruptie

[4] LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului, disponibilă aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36819

 

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.