Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bună ziua! În funcție de natura abuzului săvârșit de către funcționarii publici puteți formula:

– Dacă funcționarul public are un comportament inadecvat, ne putem adresa cu o sesizare către conducătorul autorității publice unde funcționarul își desfășoară activitatea sau către comisia de disciplină din cadrul autorităţii sau instituţiei publice sau, după caz, comisiei organizate pentru autoritatea sau instituţia publică în care acesta îşi desfăşoară activitatea. 

– Dacă instituția refuză nejustificat să ne comunice o serie de informații de interes public, putem să formulăm o reclamație administrativă la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată. Această prevedere este reglementată de art. 21 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

– Dacă instituția refuză nejustificat să ne emită un act administrativ cu caracter individual (ex. autorizație de construcție), în acest caz ne putem adresa instanței de contencios administrativ. Un ghid privind procedura pe care o avem de îndeplinit poate fi găsit aici: https://facias.ro/ghid-privind-apararea-drepturilor-cetatenilor-abuzati-printr-un-act-administrativ/

Buna ziua! Conform art. 488 cod procedura penală, dacă a trecut mai mult de un an de la începerea urmăririi penale, puteți să formulați o contestație privind durata urmării penale.

Contestația trebuie sa o depuneți la judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța competentă.

Buna ziua! În cazul în care faptele de corupție la care ați fost martori sau victime sau de care aveți cunoștință sunt săvârșite de judecători, sesizarea trebuie sa o adresați obligatoriu procurorului și nu organelor de poliție.

De asemenea, orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanțelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligațiilor profesionale în raporturile cu justițiabilii ori săvârșirea de către aceștia a unor abateri disciplinare.

Bună ziua! Pentru a vi se elibera elibera autorizația de construcție puteți realiza o plângere prealabilă. Plângerea prealabilă trebuie depusă în scris într-un mod în care se poate obține dovada înregistrării sau doar a recepționării acesteia, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului. Ideal ar fi ca cererea să fie depusă direct la registratura autorității publice cu solicitarea de a primi o copie cu numărul și data de înregistrare pe ea. În cazul în care nu ați primit răspuns de la autoritatea la care ați depus cererea va trebui să atașați la acțiunea în contencios administrativ copia cererii certificată prin numărul și data înregistrării la autoritatea publică, simpla copie fără număr și dată de înregistrare neputând fi luată în considerare de instanță.

Bună ziua! Realizați o cerere la primărie, sigur sunt acte tip. Dacă nu, le puteți solicita pe cale judiciară, adică acțiune în instanță. Mergeți cu 2 cereri, pe una din ele trebuie să primiți viza, ca să aveți dovada în instanță că au existat demersuri.

Așteptați 30 de zile de la data depunerii cererii, iar dacă în 30 de zile nu primiți răspuns, atunci puteți introduce o cerere de chemare în judecată.

Dacă titularul cardului de energie este o persoană diferită de cea pe numele căreia s-a emis factura de energie, atunci și locul de consum de pe factura de energie este diferit de domiciliul titularului înscris pe cardul de energie. 

În aceste situații, dacă adresa de pe card și cea de pe factură sunt diferite, nu se poate efectua plata, nefiind îndeplinite condițiile legale.

Dacă beneficiarul dorește să efectueze plata la adresa menționată pe factură, trebuie să își clarifice situația locativă prin stabilirea reședinței la adresa pe care o dorește și ulterior va fi realizată verificarea condițiilor de eligibilitate la noul loc de consum. În funcție de rezultatele verificărilor se va emite un card pentru noul loc de consum, dar plățile pot fi realizate începând cu tranșa a 2-a. 

Pentru informații suplimentare puteți suna la: 0319966

Bună ziua! Chiar dacă nu mai sunt fonduri, dacă sunteți adult asimptomatic cu vârsta de 40 de ani şi peste, vi se vor face doar una sau mai multe din analizele următoare (ce a recomandat medicul de familie): Hemoleucogramă completă, VSH, Glicemie, Colesterol seric total, LDL colesterol, Creatinina serică, PSA la bărbaţi, TSH si FT4 la femei. 

Bună ziua! În acest caz puteți să contestați factura la furnizor. Dacă nu sunteți mulțumit de răspuns (un răspuns standard primit este acela prin care suntem anunțați că s-a verificat, factura este corectă, dar ne dau posibilitatea să plătim în rate), puteți contesta ANRE și ANPC. Dacă răspunsurile de la ANRE și Protecția consumatorului (ANPC) vă nemulțumesc, puteți contesta în instanță. 

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.