Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CUPRINS:

I. De ce este necesar să nu așteptăm, ci să acționăm rapid, contestând facturile nejustificat de mari?

II. Pași practici pentru a contesta facturile nejustificate

II.1.Citim factura cu atenție

 • Model factură de energie electrică – ANRE:

II.2. Ce fac? Pași practici

II.2.2. Contest la ANRE și ANPC

II.2.3. Contestăm în instanță

II.3. Facturi foarte mari după schimbarea contorului

III. Cât timp factura este în contestare, avem dreptul să nu plătim – rezumare

IV. Comasarea și plafonarea prețului la energie electrică și gaze naturale

V. Linkuri utile și Surse de informare

Din septembrie, anul trecut, au început să apară facturi exorbitante la energie electrică și gaze, pentru noi, consumatorii finali, clienții.

La momentul respectiv, în cadrul proiectului ”Fii informat, nu abuzat!”, am realizat și pus la dispoziția dumneavoastră două materiale utile pe pagina de Facebook a FACIAS (le regăsiți aici: https://www.facebook.com/186612088034700/posts/4829542730408256 & aici: https://www.facebook.com/faciasromania/posts/4787686831260513 ).

I. DE CE ESTE NECESAR SĂ NU AȘTEPTĂM, CI SĂ ACȚIONĂM RAPID, CONTESTÂND FACTURILE NEJUSTIFICAT DE MARI?

Facturile continuă să fie foarte mari, iar, dacă la diferențe de 20% ne resemnăm, deși nu este firesc, la diferențe de 300%, simțim că ne fuge pământul de sub picioare. Știm că  nu aveam cum să consumăm atât de mult. Ne supărăm, ne înfuriem, cerem socoteală, dar, dacă nu facem ceva practic, noi rămânem cu paguba, pentru că, în locul nostru, nu se va lupta altcineva.

În plus, cu cât se înregistrează mai multe reclamații, cu atât mai mult atragem atenția și forțăm instituțiile statului să ia măsuri, să controleze și să îndrepte situația, deoarece așa vor vedea că nu este o situație izolată, ci o practică generalizată și nedreaptă. La urma urmelor, decidenții le permit acestor producători și furnizori, prin acțiunile sau pasivitatea lor, să ne încarce facturile nejustificat. Este tot obligația lor să rezolve problemele. Datoria noastră, față de noi înșine este să îi forțăm să își facă treaba, iar noi să ne rezolvăm problema!

II. PAȘI PRACTICI PENTRU A CONTESTA FACTURILE NEJUSTIFICATE

A venit factura și suma  pe care o avem de plătit este prea mare.

Pași practici:

  II.1.CITIM FACTURA CU ATENȚIE

Consumul nostru, de pe factură include consumul propriu zis și costurile furnizorului pentru ca energia electrică și gazul să ajungă la noi. Restul sunt taxe care ajung în altă parte.

Mai jos, vă redăm, grafic, un model cu ce include factura noastră, realizat de E.on, de exemplu. Însă toate facturile sunt similar ,indiferent de numele furnizorului.

Factura de energie electrică: conține consumul nostru, la care se adaugă multe alte taxe. Consumul nostru este doar ”Energia activă” (cu roșu, în imaginea de mai jos) din factură; restul sunt taxe.

, Ghid practic: Drepturile cetățenilor în raport cu instituțiile statului – Instrumente practice și utile în a contesta facturile de energie și gaze naturale, FACIAS

Factura de gaze naturale: Conține consumul nostru (cu roșu), plus taxe.

, Ghid practic: Drepturile cetățenilor în raport cu instituțiile statului – Instrumente practice și utile în a contesta facturile de energie și gaze naturale, FACIAS

Alte informații mai detaliate despre cum citim și înțelegem facturile la curent și gaze, găsim și aici:

●       MODEL FACTURĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ – ANRE:

II.2. CE FAC? PAȘI PRACTICI

Am înțeles factura, dar consumul este mult prea mare în raport cu ce consumăm noi, în mod normal?

Trebuie să ne pricepem la toate, după cum vedeți, pentru a nu ne trezi păcăliți mereu și mereu.

Vă sugerăm să vă faceți un tabel cu consumul lunar. Așa, veți vedea rapid discrepanțele.

Cel mai bine este să dăm noi citirea la contor, iar când vin să ne citească contorul, să ne notăm și noi (și verificăm) indexul.

Cauzele unei facturi nejustificate pot fi multiple: regularizări eronate, furt de energie, contor defect, rea intenție a furnizorului.

În continuare, vă prezentăm, succesiv, pașii aplicați pentru a contesta facturile eronate, până la rezolvare.

II.2.1. Contest factură la FURNIZOR.

Toți furnizorii sunt obligați să ne pună la dispoziție modalitatea de contestare și termenele de timp.

II.2.2. CONTEST LA ANRE ȘI ANPC

Nu suntem mulțumiți de răspuns (un răspuns standard primit este acela prin care suntem anunțați că s-a verificat, factura este corectă, dar ne dau posibilitatea să plătim în rate). Noi, deja am înțeles factura, știm cât am consumat, deci, în continuare, am fost doar plimbați, nu am rezolvat problema. Acum contestăm (imediat ce am primit răspunsul de la furnizor), la ANRE și ANPC (încercăm să le punem la dispoziție toate datele necesare, pentru a analiza cât mai corect). Și aceste două instituții vă pun la dispoziție informații despre modalitatea de contestare: pe pagina lor web și telefonic, dacă ne încurcăm.

II.2.3. CONTESTĂM ÎN INSTANȚĂ

Avem răspunsurile de la  ANRE și Protecția consumatorului (ANPC), dar tot suntem nemulțumiți. Contestăm în instanță. Dacă avem convingerea că avem dreptate și că am fost păcăliți, este bine să cerem și despăgubiri. Așa, dacă vor fi puși de instanță să achite despăgubiri, cu siguranță, furnizorii vor ajunge să lucreze mai corect. De cele mai multe ori, în instanță (dacă are dreptate), consumatorul are câștig de cauză.

Cum contestăm factura în instanță? Ce scriem în cerere?

Pentru a contesta facturile emise de către furnizorul de energie electrică trebuie să ne adresăm instanței de judecată cu o cerere ”având ca obiect obligația de a face”.

Acest aspect este de o importanță ridicată, luând în considerare numărul foarte mare de cetățeni nemulțumiți care se adresează în mod greșit instanței de judecată cu o cerere în anulare a facturilor fiscale „factură fiscală nu poate constitui obiectul unei cereri în anulare, aceasta nereprezentând un act juridic în accepțiunea reclamată de art. 1324 din Codul Civil., și, în raport de Legea nr. 82/1991 a contabilității”

Orice consumator nemulțumit de cuantumul exagerat al facturii emise de către furnizorul de electricitate și care constată că aceasta nu îndeplinește cerințele legale minime de formă sau conținut, fiind întocmită și pe baza unui consum stabilit empiric de către operatorul economic, se poate adresa instanței de judecată cu o acțiune împotriva acestuia din urmă, având ca obiect obligația de a face.

Pe cale de acțiune, se poate solicita pronunțarea unei sentințe prin care instanța de judecată să oblige furnizorul la întocmirea unor facturi în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 64/2014 al A.N.R.E.cu consecința stornării facturilor incorecte și nelegale, și la calcularea unui consum în conformitate cu modalitățile reglementate de același act normativ, pentru consumul uzual sau, în situația defectării grupului de măsurare, uzând de procedura regăsită în Ordinul nr. 18/2005 al A.N.R.E.

Taxa judiciară de timbru

În cazul de față, fiind vorba de o acțiune având ca obiect obligația de a face (evaluabilă în bani) se încadrează la dispozițiile Art. 3 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

În funcție de valoarea contestată (facturată) se calculează taxa judiciară astfel:

(1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:

a) până la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai puțin de 20 lei;

b) între 501 lei și 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei;

c) între 5.001 lei și 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei;

d )între 25.001 lei și 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depășește 25.000 lei;

e) între 50.001 lei și 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depășește 50.000 lei;

f) peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depășește 250.000 lei.(2) Se taxează potrivit  (1)și următoarele categorii de acțiuni:

g)în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea părților în situația anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie acestor cereri;

h)privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial;

i)prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora.

 

II.3. FACTURI FOARTE MARI DUPĂ SCHIMBAREA CONTORULUI

Ați mai semnalat și facturi uriașe, după schimbarea contorului.

În situația în care s-a constatat, în urma reclamației noastre, că într-adevăr, contorul era defect, consumul nostru de energie va fi recalculat pe durata nefuncționării conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 121/2015. Recalcularea nu poate depăși intervalul de timp de la ultima citire, și anume 6 luni pentru clienţii casnici şi clienţii finali noncasnici mici şi 3 luni pentru clienţii finali noncasnici mari.

Modalitatea aceasta de calcul, în cazul unui contor defect, o regăsiți  în PROCEDURA din 29 iulie 2015 (*actualizată*) privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem paușal: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/171929 .

Schimbarea contorului  electric se efectuează la 10 ani, gratuit, conform reglementărilor în vigoare. (Art 7 din L.O. – 2001 din 27.08.2001: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/60519 ). Pentru a putea schimba contorul electric, operatorul de distribuție ne va informa, obligatoriu, cu privire la această modificare. Acesta va programa o zi pentru schimbarea contorului electric și nu va dura mai mult de câteva ore. În ziua stabilită, electricienii vor veni și îl vor schimba.

Contorul se modifică în următoarele condiții:

 • Când sunt defecțiuni la sistemul de telecitire: contor blocat, lipsă afișaj, salt index sau înregistrare eronată (consum exagerat).
 • Când aparatul este defect, nesigilat sau se observă că a fost făcută o intervenție neautorizată.
 • Pentru consumatorii-firme care necesită verificări înainte de punerea în funcțiune.
 • Atunci când perioada de garanție a aparatului de măsurare a expirat. În cele mai multe cazuri, perioada de utilizare a contoarelor electrice este între 10 și 16 ani, în funcție de modelul acestuia.
 • Atunci când contorul este vechi și nu înregistrează consumul mic, cum ar fi cel dat de led-uri de calculatoare, televizoare, lămpi de veghe, sau alte emițătoare cu un consum redus.
 • Când dispozitivul este uzat, ceea ce duce la performanțe incorecte și la o scădere a exactității acestuia. Cu ajutorul unei proceduri de verificare, vei ști dacă contorul trebuie schimbat.
 • Atunci când se decide trecerea la alt tip de contoare și trebuie schimbate la toți consumatorii

Aceștia sunt pașii pe care îi avem de parcurs (parțile II.1 și II.2. din acest material).

III. CÂT TIMP FACTURA ESTE ÎN CONTESTARE, AVEM DREPTUL SĂ NU PLĂTIM – REZUMARE

Putem amâna plata facturii de energie/gaze până la soluționarea contestației, DOAR în cazul în care am depus contestație privind cuantumul facturii de energie/gaze.

Atașăm răspunsul ANRE care confirmă faptul că putem amâna plata facturii contestate până la soluționare.

, Ghid practic: Drepturile cetățenilor în raport cu instituțiile statului – Instrumente practice și utile în a contesta facturile de energie și gaze naturale, FACIAS

Dacă plângerea este întemeiată – lucru care a reieșit din analiza distribuitorului – furnizorul anulează/ stornează factura respectivă și emite una nouă, cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată.

Dacă între timp clientul plătise factura contestată, și s-a dovedit că a plătit mai mult, furnizorul dă banii înapoi clientului, ”cu penalități egale cu cele pe care le-ar percepe de la client dacă acesta din urmă n-ar fi plătit la timp factura”.

 • Poți contesta valoarea facturii de energie/gaze la furnizorul tău (modalitatea de reclamație este pe factură și pe pagina web a furnizorului).
 • Dacă furnizorul nu răspunde ori te nemulțumește răspunsul, ai posibilitatea să transmiți plângerea și la Autoritatea Naționale de Reglementare în domeniul energiei (ANRE), dar și la ANPC.

NOTĂ: Din experiență proprie, îți spunem că te vei descurca cu dificultate pe pagina ANRE, care nu ne ajută prea mult, dacă nu suntem specialiști.

Reglementările ANRE spun, pe scurt, următoarele ”Furnizorul este obligat să vă răspundă. Dacă este nevoie de verificarea datelor de către operatorul de rețea (firma de distribuție), furnizorul comunică acest lucru clientului care a făcut plângerea. Dacă plângerea este întemeiată – lucru care a reieșit din analiza distribuitorului – furnizorul anulează/stornează factura respectivă și emite una nouă, cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată. Dacă între timp clientul plătise factura contestată, și s-a dovedit că a plătit mai mult, furnizorul dă banii înapoi clientului, cu penalități egale cu cele pe care le-ar percepe de la client dacă acesta din urmă n-ar fi plătit la timp factura”.

Ce mai poți face pentru ca valoarea scumpirii să nu fie foarte mare, în viitor?

 • Te asiguri că ești pe piața concurențială (pe factură, sus-stânga scrie ”factură piața concurențială”), iar, dacă nu, atunci faci demersuri să treci aici.
 • Pe prima pagină a ANRE găsești Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice/gaze pentru a vedea ce furnizor este mai bun.
 • Citește cu atenție contractul care ar trebui să cuprindă, obligatoriu: posibilitatea negocierii; obligații de a fi anunțat dacă se modifică prețul; posibilitatea de a denunța contractul și de a te muta la alt furnizor, fără a exista riscul de a rămâne fără utilități.

IV. COMASAREA ȘI PLAFONAREA PREȚULUI LA ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE

Condiţiile în care noi, clienţii casnici, dar și companiile, putem beneficia de compensarea facturii de energie şi plafonarea preţului la energie electrică şi gaze naturale.

Săptămâna trecută, Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică noile reguli de compensare și plafonare pentru facturile noastre exorbitante.  Informațiile le găsiți aici: http://energie.gov.ro/ordin-decontare/

Ceea ce ne interesează pe noi se numește: Anexa procedura : http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2021/11/Anexa-PROCEDURA.pdf

Pe 25 ianuarie 2022, a fost aprobată și OUG. ordonanţa de urgenţă (aferentă proiectului de mai sus) prin care, începând cu data de 1 februarie se fac anumite modificări în ajutorul oamenilor. Practic, pentru toți consumatorii casnici, pentru toți românii care dețin o locuință scade plafonul de la 1 leu pe kW la 80 de bani pe kW pentru energie electrică și de la 37 de bani pe kW la 31 de bani pe kW, indiferent cât consumă. Dacă, în plus față de acest lucru, consumă 500 kW lunar și 300 de metri cubi lunar, atunci beneficiază de o compensare suplimentară și, practic, vor plătit 68 de bani pentru energia electrică și circa 22 de bani pentru gazele naturale. În plus, față de categoriile care erau înainte în lege, spitale, școli, grădinițe, universități, ONG-uri, am introdus, am lărgit această schemă pentru, practic, aproape toţi consumatorii non casnici.

Ministerul Muncii plătește compensăril (are schema de ajutor pentru persoane fizice). Ministerul Energiei plătește plafonările

Amenzile pe care le riscă furnizorii, pentru facturile eronte sunt și de 200.000 ( date de ANPC),  respectiv, până la 400.000 (date de  ANRE).

În linii mari, propunerile sunt cele de mai jos :

Pentru persoanele fizice

 • Plafoanele de preț maxim scad la 0,80 lei/kWh pentru energia electrică și 0,31 lei/kWh pentru gazele naturale
 • Consumul maxim până la care se pot acorda compensații la factură pentru clienții casnici crește la 2.500 kWh pentru energia electrică și 1.500 metri cubi de gaze naturale, calculat pentru toată perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. Spre deosebire de sistemul de până acum, acest consum va fi împărțit în tranșe lunare egale. Deci limitele de consum sunt de 500 kWh energie electrică/lună și 300 mc gaze/lună.
 • Compensația rămâne de 0,29 lei/kWh pentru electricitate, dar crește la 40% din prețul gazelor.
 • Prevederile intră în vigoare la 1 februarie, ceea ce nu este clar fiind următorul lucru: noile plafoane de consum pentru compensare se aplică de la 1 februarie sau de la 1 noiembrie, când a debutat schema. În acest ultim caz, clienții care nu s-au încadrat în vechiul plafon de consum, dar se încadrează în cel nou, ar trebui să primească bani înapoi de la furnizor.

Pentru firme

 • Se plafonează prețul final plătit de toți consumatorii non-casnici la un leu/kWh pentru energia electrică și la nivelul de 0,37 lei/kWh pentru gaze naturale. Nu se califică doar companiile mari care beneficiază de schema de compensare a emisiilor indirecte.
 • Plafonarea prețurilor este valabilă pentru perioada 1 februarie -31 martie.

Pentru companiile din sectorul energetic

 • Decontarea tuturor sumelor acordare de furnizori drept reducere în facturi se va face exclusiv de Ministerul Energiei, care a preluat rolul ANPIS, instituție din subordinea Ministerului Muncii, în decontarea sumelor către clienții casnici.
 • În vederea regularizării sumelor aferente schemei de sprijin, operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale au obligaţia ca, în perioada aprilie – iunie 2022, suplimentar faţă de citirile stabilite conform reglementărilor în vigoare, să citească indexului contorului la clienţii casnici și să transmită furnizorilor de energie electrică/gaze naturale datele, în vederea aplicării schemei de sprijin tuturor clienților casnici care se încadrează în limitele de consum prevăzute.

Imediat după aprobarea noilor condiții, ANRE va publica ceva similar cu documentul de mai jos (https://www.anre.ro/files/PLIANT%20compensare%20facturi%20CLIENTI%20CASNICI.pdf) , adaptat noilor condiții, amintite mai sus:

Notă: informațiile de mai jos sunt valabile pentru ce era valabil până la modificările de mai sus, însă vă arătăm, cu titlu de exemplu, să știți ce anume să căutați:

, Ghid practic: Drepturile cetățenilor în raport cu instituțiile statului – Instrumente practice și utile în a contesta facturile de energie și gaze naturale, FACIAS
, Ghid practic: Drepturile cetățenilor în raport cu instituțiile statului – Instrumente practice și utile în a contesta facturile de energie și gaze naturale, FACIAS

V. LINKURI UTILE ȘI SURSE DE INFORMARE

 1. Ord. 82/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 235/2019, și de abrogare a Ordinului nr. 130/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de rețea, altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice Data: 30.06.2021 MO 651/01.07.2021 (27. Modificări aduse la articolul 53 din Regulament): https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/piata-de-energie-electrica/piata-cu-amanuntul
 2. Ord 46/2021 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, Data: 15.06.2021; MO 649/01.07.2021, Abrogă Ord.11/2016 (https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/piata-de-energie-electrica/piata-cu-amanuntul)
 3. ANRE: https://www.anre.ro/ro/
 4. Petiții ANRE:https://portal.anre.ro/FPetitie/PetitieSector
 5. Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice:https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife
 6. Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor natural: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn
 7. Schimbarea contorului: cine este responsabil și cine suportă costurile: https://despre-energie.ro/schimbarea-contorului-cine-este-responsabil-si-cine-suporta-costurile/?fbclid=IwAR2IPk6zPsdtr7ZjFpC6yyPpJa2oI06JgGYnig4n2Vl9pL6j2p-lnbPz-Z8 Și ORDIN nr. 25 din 31.03.2021 (https://portal.anre.ro/PublicLists/Ordin/GetOrdinFisier?IdOrdin=5402)
 8. Explicații practice privind înțelegerea facturilor de energie electrică și gaze.
 9. Legea nr. 82/1991 a contabilității
 10. Cod Civil, 1.324 , disponibil la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175630 (Este unilateral actul juridic care presupune numai manifestarea de voinţă a autorului său)
 11. OUG 80/2013 (art 3) privind taxele judiciare de timbre: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149314

MODEL FACTURĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ – ANRE:

https://www.anre.ro/download.php?f=hqiEhA%3D%3D&t=vdeyut7dlcecrLbbvbY%3D
 1. Schimbarea contorul electric se efectuează la 10 ani, gratuit, conform reglementărilor în vigoare. (Art 7 din L.O. – 2001 din 27.08.2001: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/60519 )
 2. Proiect Guvern: Condiţiile în care noi, clienţii casnici, dar și companiile, pute beneficia de compensarea facturii de energie şi plafonarea preţului la energie electrică şi gaze natural: http://energie.gov.ro/ordin-decontare/

Ceea ce ne interesează pe noi se numește: Anexa procedura : http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2021/11/Anexa-PROCEDURA.pdf

 1. ANRE va publica ceva similar cu documentul de mai jos (https://www.anre.ro/files/PLIANT%20compensare%20facturi%20CLIENTI%20CASNICI.pdf) ,adaptat noilor condiții, puse în dezbatere public de Ministerul energiei, imediat după aprobare.

PreviousCOMUNICATE DE PRESĂȘTIRIANALIZA FACIAS: INSTITUȚII IMPORTANTE DIN BUCUREȘTI ȘI ILFOV, IMPOSIBIL DE CONTACTAT DE CĂTRE CETĂȚENIBy Media Revolution  / 16/05/2022COMUNICAT DE PRESĂ 16.05.2022 Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) publică noi concluzii privind timpii de așteptare pe care…Read MoreȘTIRISITUAȚIE SCANDALOASĂ LA MINISTERUL FINANȚELOR. ANGAJAȚI PRIVILEGIAȚI PRIN LEGEBy Media Revolution  / 12/05/2022Un caz clar de discriminare este semnalat de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), care arată că angajații…Read MoreCOMUNICATE DE PRESĂAPPSMEDIAȘTIRIAVERTISMENT FACIAS: ROMÂNIA PIERDE 2 MILIARDE DE EURO DIN PNRR! ACUM RISCĂ SĂ PIARDĂ ȘI BANII PENTRU CONSTRUIREA CREȘELORBy Media Revolution  / 12/05/2022Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), în cadrul proiectului privind monitorizarea implementării măsurilor asumate în cadrul Planului Național…Read MoreSTATISTICIAMENZILE PLĂTITE DE ROMÂNIA CA URMARE A CONDAMNĂRILOR LA CEDOBy Popescu Alexandru  / 20/05/2022Ca răspuns la solicitările FACIAS, instituțiile statului român ne-au informat că în perioada 2004 – 2021 s-au plătit peste 99…Read MorePROIECTE IN DERULAREPROIECT ”STATUL EGAL CU CETĂȚEANUL”By Popescu Alexandru  / 20/05/2022Inițiativă în interesul cetățenilor care au de recuperat diverse sume de la Stat și care trebuie să aștepte un termen…Read MoreȘTIRICOMUNICATE DE PRESĂDIRECTIVA UE 2019/2.161 A FOST TRANSPUSĂ ÎN LEGISLAȚIA INTERNĂ, CU DOI ANI ÎNTÂRZIERE. CINE RĂSPUNDE PENTRU NEIMPLEMENTAREA ALTOR ZECI DE DIRECTIVE PENTRU CARE VOM PLĂTI AMENZI?By Media Revolution  / 20/05/2022COMUNICAT DE PRESĂ 20.05.2022 În acest moment sunt 29 de directive europene care nu au fost implementate de România și…Read MorePROIECT DIRECTIVE UEPROIECTE IN DERULAREPROIECT DIRECTIVE UEBy Media Revolution  / 19/05/2022Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) semnalează un fenomen care s-a acutizat în ultimii ani, respectiv pasivitatea statului…Read MoreMILIOANE DE DOZE DE VACCIN EXPIRATE ÎN DEPOZITEPROIECTE IN DERULAREMILIOANE DE DOZE DE VACCIN EXPIRATE ÎN DEPOZITEBy Media Revolution  / 19/05/2022Prezentare: România are în acest moment peste șapte milioane de doze de vaccinuri anti-Covid îndepozite, care vor expira în următoarea…Read MorePROIECTE IN DERULARENICIO CONDAMNARE FĂRĂ PROBENICIO CONDAMNARE FĂRĂ PROBEBy Media Revolution  / 19/05/2022Prezentare Proiect:În ultimii 10 ani am asistat neputincioși la numeroase tragedii umane, cauzate de ojustiție timorată sau aservită binomului SRI-DNA,…Read MorePROIECTE IN DERULAREALO, STATUL ROMÂN? RĂSPUNZI!TOPUL INSTITUȚIILOR PUBLICE A CĂROR CONTACTARE ESTE DIFICILĂBy Popescu Alexandru  / 16/05/2022Read MoreCOMUNICATE DE PRESĂȘTIRIANALIZA FACIAS: INSTITUȚII IMPORTANTE DIN BUCUREȘTI ȘI ILFOV, IMPOSIBIL DE CONTACTAT DE CĂTRE CETĂȚENIBy Media Revolution  / 16/05/2022COMUNICAT DE PRESĂ 16.05.2022 Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) publică noi concluzii privind timpii de așteptare pe care…Read MoreȘTIRISITUAȚIE SCANDALOASĂ LA MINISTERUL FINANȚELOR. ANGAJAȚI PRIVILEGIAȚI PRIN LEGEBy Media Revolution  / 12/05/2022Un caz clar de discriminare este semnalat de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), care arată că angajații…Read MoreCOMUNICATE DE PRESĂAPPSMEDIAȘTIRIAVERTISMENT FACIAS: ROMÂNIA PIERDE 2 MILIARDE DE EURO DIN PNRR! ACUM RISCĂ SĂ PIARDĂ ȘI BANII PENTRU CONSTRUIREA CREȘELORBy Media Revolution  / 12/05/2022Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), în cadrul proiectului privind monitorizarea implementării măsurilor asumate în cadrul Planului Național…Read MoreSTATISTICIAMENZILE PLĂTITE DE ROMÂNIA CA URMARE A CONDAMNĂRILOR LA CEDOBy Popescu Alexandru  / 20/05/2022Ca răspuns la solicitările FACIAS, instituțiile statului român ne-au informat că în perioada 2004 – 2021 s-au plătit peste 99…Read MorePROIECTE IN DERULAREPROIECT ”STATUL EGAL CU CETĂȚEANUL”By Popescu Alexandru  / 20/05/2022Inițiativă în interesul cetățenilor care au de recuperat diverse sume de la Stat și care trebuie să aștepte un termen…Read MoreȘTIRICOMUNICATE DE PRESĂDIRECTIVA UE 2019/2.161 A FOST TRANSPUSĂ ÎN LEGISLAȚIA INTERNĂ, CU DOI ANI ÎNTÂRZIERE. CINE RĂSPUNDE PENTRU NEIMPLEMENTAREA ALTOR ZECI DE DIRECTIVE PENTRU CARE VOM PLĂTI AMENZI?By Media Revolution  / 20/05/2022COMUNICAT DE PRESĂ 20.05.2022 În acest moment sunt 29 de directive europene care nu au fost implementate de România și…Read MorePROIECT DIRECTIVE UEPROIECTE IN DERULAREPROIECT DIRECTIVE UEBy Media Revolution  / 19/05/2022Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) semnalează un fenomen care s-a acutizat în ultimii ani, respectiv pasivitatea statului…Read MoreMILIOANE DE DOZE DE VACCIN EXPIRATE ÎN DEPOZITEPROIECTE IN DERULAREMILIOANE DE DOZE DE VACCIN EXPIRATE ÎN DEPOZITEBy Media Revolution  / 19/05/2022Prezentare: România are în acest moment peste șapte milioane de doze de vaccinuri anti-Covid îndepozite, care vor expira în următoarea…Read MorePROIECTE IN DERULARENICIO CONDAMNARE FĂRĂ PROBENICIO CONDAMNARE FĂRĂ PROBEBy Media Revolution  / 19/05/2022Prezentare Proiect:În ultimii 10 ani am asistat neputincioși la numeroase tragedii umane, cauzate de ojustiție timorată sau aservită binomului SRI-DNA,…Read MorePROIECTE IN DERULAREALO, STATUL ROMÂN? RĂSPUNZI!TOPUL INSTITUȚIILOR PUBLICE A CĂROR CONTACTARE ESTE DIFICILĂBy Popescu Alexandru  / 16/05/2022Read MoreCOMUNICATE DE PRESĂȘTIRIANALIZA FACIAS: INSTITUȚII IMPORTANTE DIN BUCUREȘTI ȘI ILFOV, IMPOSIBIL DE CONTACTAT DE CĂTRE CETĂȚENIBy Media Revolution  / 16/05/2022COMUNICAT DE PRESĂ 16.05.2022 Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) publică noi concluzii privind timpii de așteptare pe care…Read MoreȘTIRISITUAȚIE SCANDALOASĂ LA MINISTERUL FINANȚELOR. ANGAJAȚI PRIVILEGIAȚI PRIN LEGEBy Media Revolution  / 12/05/2022Un caz clar de discriminare este semnalat de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), care arată că angajații…Read MoreCOMUNICATE DE PRESĂAPPSMEDIAȘTIRIAVERTISMENT FACIAS: ROMÂNIA PIERDE 2 MILIARDE DE EURO DIN PNRR! ACUM RISCĂ SĂ PIARDĂ ȘI BANII PENTRU CONSTRUIREA CREȘELORBy Media Revolution  / 12/05/2022Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), în cadrul proiectului privind monitorizarea implementării măsurilor asumate în cadrul Planului Național…Read MoreNext12345678910

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.