Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cuprins:

  1. Ce și cum putem contesta?

I.1. Deciziile de carantinare sau izolare emise de DSP pot fi contestate în instanță în maxim 24 de ore de la comunicare.

I.2. Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență poate fi contestată în 5 zile de la publicarea ei.

2.Informații utile suplimentare legate de informarea din documente oficiale, privind regulile pandemice

 

Multe din mesajele primite din partea concetățenilor, în cadrul acestui proiect, au vizat aspecte legate de situația pandemică: cum contestăm procesul verbal de izolare/ carantinare?

Cadrul general privind carantinarea/ izolarea este reglementat prin Legea nr 136/2020, actualizată.

Condițiile specifice, normele metodologice, sunt stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Aceste Hotărâri se actualizează,  periodic, însă, în general, auzim de ele, în anunțurile oficiale.

I. Ce și cum putem contesta?

Putem contesta Deciziile de izolare/ carantinare care ne vizează direct sau chiar Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență care stabilește normele practice de aplicare a măsurilor, pentru o anumită perioadă.

 

I.1. Deciziile de carantinare sau izolare emise de DSP pot fi contestate în instanță în maxim 24 de ore de la comunicare.

Conform art. 16 și 17 al Legii 136/2020, orice persoană care se consideră vătămată printr-o astfel de decizie o poate contesta la instanță, în termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei.
Decizia DSP se atacă la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își are reședința persoana ori la judecătoria în a cărei circumscripție este situat spațiul sau unitatea sanitară în care este carantinată sau, după caz, izolată[1].

Prin contestație se poate solicita anularea actului administrativ contestat, revizuirea sau încetarea măsurii, iar această cerere este scutită de plata taxei judiciare de timbru. Cererile se judecă de urgență.

 

I.2. Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență poate fi contestată în 5 zile de la publicarea ei.

Conform legii, toate actele administrative cu caracter normativ, inclusiv hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență, privind instituirea, modificarea sau încetarea măsurilor din prezenta lege, pot fi atacate de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, cu acțiune în anulare la instanța competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ[2].

 

II. Informații utile suplimentare legate de informarea din documente oficiale, privind regulile pandemice

Carantina pentru persoanele care sosesc în România din zone cu risc epidemiologic ridicat sau pentru persoanele care au intrat în contact direct cu persoanele infectate, în situațiile de risc epidemiologic prevăzute la art. 6 al Legii 136/2020, se dispune prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României și se pune în aplicare prin ordine ale ministrului sănătății și ale unităților din subordine.

Toate aceste hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), le găsim aici: http://www.dsu.mai.gov.ro/hotarari-cnssu/ .

Informații privind actualitatea măsurilor avem și aici: https://gov.ro/ro/masuri

Autoritățile anunță, odată cu prelungirea  stării de alertă, de pildă, sau cu instituirea ei, și regulile stabilite pentru respectiva perioadă de timp.

Pentru luna august, informațiile le găsim în:  HOTĂRÂREA nr. 826 din 5 august 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, disponibilă aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/245209.

Dacă ne este dificil să identificăm condițiile pe acest subiect, al carantinării /izolării, putem contacta CNSU direct, iar date privind modalitatea de contactare găsim aici: https://www.cnssu.ro/despre/. Ei vor ști, cu exactitate, să ne spună care este documentul de referință pentru care Legea carantinării se aplică (condițiile punctuale) și unde îl găsim.

 

Despre obligativitatea vaccinării, aspect pe care l-am analizat și expus,  în urmă cu o săptămână, găsiți informații aici:

https://facias.ro/ghid-practic-simplificat-si-exemplificat-raspundem-intrebarilor-dumneavoastra-cum-ne-informam-corect-si-urmarim-un-proiect-de-lege-in-parlamentul-romaniei/.

 

Vom continua, săptămânal, și cu alte astfel de materiale.

[1] Surse: Art. 8,11, 16 și 17 din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2020, actualizată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, disponibilă la: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227953

[2] Sursa: Art. 15, alin 4) din LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2020, actualizată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, disponibilă la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227953

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.