Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

FACIAS s-a autosesizat cu privire la nerespectarea principiului repartizării aleatorii a dosarelor cu privire la numirea unor judecători în dosarele unde s-au ivit incidente procedurale și a cerut în instanță anularea art. 111 alin. 3 din Hot 1375/2015

Demersuri:
  • FACIAS a întocmit o statistică la nivel național, și în urma centralizării pe baza răspunsurilor primite de la curțile de apel și tribunalele din România, am sesizat Agenția pentru drepturi fundamentale a uniunii Europene;
  • FACIAS a sesizat Avocatul Poporului și Guvernul României;
  • FACIAS a sesizat CSM pentru a anual art. 111 alin. 3 din Hoț 1375/2015;
  • FACIAS a chemat CSM în judecată pentru anularea prevederilor mai sus menționate;
  • În prezent, pe rolul Curții de Apel București, se află în derulare procesul în contencios administrativ cu CSM.
, Proiect „Dreptate pentru toți” – complet nelegal, constituite prin numirea judecătorilor în complete, fară repartizare aleatorie, FACIAS

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.