Skip to content Skip to footer
Subtitle

FACIAS PARTNERS

A FULL LIST OF OUR PARTNERS FACIAS

parteneri facias, Parteneri, FACIASThe mission of the TREE is to help the patients and patient organisations to act in a unified manner and effectively for the protection and promotion of the rights of the patient.

parteneri facias, Parteneri, FACIAS Suntem o asociație de pacienți, organizație non-guvernamentală ( ONG ) cu reprezentativitate națională, născută din dorința de a pune interesele oamenilor pe primul loc atunci când vine vorba de sănătatea umană. Suntem un grup de cetațeni reprezentativ la nivel național cu o crestere rapidă care a hotărât să nu lase la voia intâmplării modul în care sunt tratați pacienții, modul în care sunt cheltuiti banii plătiți de noi pentru sănatate și nu în ultimul rând, ce primim pentru banii pe care îi plătim.
parteneri facias, Parteneri, FACIAS Citizen Network is a global organization that promotes democracy, civil rights and citizen involvement in decision-making processes.

parteneri facias, Parteneri, FACIAS

International Service for Human Rights este o organizație independentă, nonguvernamentală, dedicată promovării și protejării drepturilor omului. Susține drepturile omului, consolidarea sistemelor de apărare a acestor drepturi și participă la coaliții pentru schimbarea drepturilor în favoarea cetățeanului.

parteneri facias, Parteneri, FACIASThe European Association for Local Democracy emerged in 1999 as a result of the Council of Europe's initiative to coordinate and support the network of Local Democracy Agencies, which are self-financing agencies registered as non-governmental organisations promoting and supporting good governance and local self-government. ALDA promotes good governance and citizen participation at local level. The association's work focuses on activities that facilitate cooperation between local authorities and civil society.

ALDA has more than 250 members, including local authorities, associations of local authorities and NGOs, in over 40 countries.

In the context of promoting good governance and citizen participation at local level, ALDA focuses its projects on the following issues: European integration, decentralisation, civic initiative and volunteering, human rights and sustainable economic development. ALDA carries out activities such as:

 • Coordinates and supports the work of 10 Local Democracy Agencies and 3 operational partners;
 • Implements its own projects in the area of good governance and citizen participation;
 • Supports local stakeholder initiatives (e.g. local authorities) by providing expertise, where Local Democracy Agencies exist and where ALDA carries out its activities.

parteneri facias, Parteneri, FACIASCIVICUS is an international alliance of members and partners, which is a network of influence at the local, national, regional and international levels. The mission of the alliance is to grow the actions of the citizens and the civil society. The alliance aims to be a voice for citizens, and encourage civic participation. CIVICUS believes in the equality and dignity of every person, and believes that each man should be able to exercise their rights as defined in the united nations Universal Declaration of Human Rights.

parteneri facias, Parteneri, FACIASAs of 2014, FACIAS, is a member of the FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), an independent body of the EU, which is financed from the budget. The purpose of the FRA is to provide the EU institutions and the member states with expertise and support to the independent, on the basis of evidence in the field of human rights. FRA maintain close contact with relevant institutions and organizations at all levels: the European Parliament, the council, the Council of the European Union, the European Commission and the EU agencies; the authorities of the national government, and in particular, through its network of military officers to the national to do with the role of the contact points in the main, FRA in the member states, as well as through thematic working groups on the roma people, and hate crimes; the representatives of the governments of the member states with a view to developing best practices for the application at national level of international organizations such as the Council of Europe, the Organization of the United Nations and the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE); civil society organizations, academic institutions, and bodies to promote equality and the national institutions in the field of human rights.

parteneri facias, Parteneri, FACIAS

Misiunea Friends of Europe este de a revitaliza proiectul european și de a construi o Europă mai incluziva, mai durabilă și mai orientată spre viitor.

Friends of Europe a aderat la Pactul global al ONU. FoE își propune să facă parte dintr-o mișcare globală a părților interesate, acela de a adopta o abordare bazată pe principii în ceea ce privește sustenabilitatea și de a-și asuma responsabilitatea comună pentru realizarea unei lumi mai bune. Prin această activitate, FoE, își asumă responsabilități fundamentale în domeniile drepturilor omului, muncii, mediului și luptei împotriva corupției. Prin încorporarea celor zece principii ale Pactului global al ONU în activitatea Friends of Europe, aceasta urmărește să susțină, împreună cu partenerii săi, responsabilitățile fundamentale față de oameni și de planetă.

Friends of Europe shall contribute to the achievement of public policy and quality is the driving force for the debate. The work of their own approach at the level of society as a whole and of the whole of the economy involving the analysts, experts, and leaders in various fields, but also for those who are willing to challenge the status quo.

Friends of Europe, I believe in social justice and equality. They work together with stakeholders and interested parties from across Europe and around the globe in order to develop recommendations for the bold and innovative in reviving the european project. We believe that the ideas and policies of the good derived from the elimination of barriers and the creation of a community of trust among political decision-makers, business leaders, representatives of civil society and citizens at large. This is the way that it speeds up the change.

„Conectare – Dezbatere – Schimbare” este ADN-ul Friends of Europe și se află în centrul modului lor de lucru.

parteneri facias, Parteneri, FACIAS

Citizen Network is a global organization that promotes democracy, civil rights and citizen involvement in decision-making processes.

parteneri facias, Parteneri, FACIAS

International Service for Human Rights este o organizație independentă, nonguvernamentală, dedicată promovării și protejării drepturilor omului. Susține drepturile omului, consolidarea sistemelor de apărare a acestor drepturi și participă la coaliții pentru schimbarea drepturilor în favoarea cetățeanului.

parteneri facias, Parteneri, FACIAS

The Ombudsman office of the ombudsman with the power of the general, which aims to safeguard the rights and freedoms of natural persons in their relations with public authorities.

Instituţia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică şi are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.

Principalele atribuţii ale Avocatului Poporului:

 1. activitatea de soluţionare a petiţiilor;
 2. activitatea privind contenciosul constituţional:
 3. formulează puncte de vedere, la cererea Curţii Constituţionale;
 4. poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora;
 5. poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor;
 6. activitatea privind contenciosul administrativ: poate sesiza instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii contenciosului administrativ;
 7. promovarea recursului în interesul legii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu privire la problemele de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile;
 8. prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora; rapoartele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
 9. prezintă rapoarte preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului – ministru, în cazurile în care constată, cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a legilor ţării;
 10. Avocatul Poporului poate fi consultat de iniţiatorii proiectelor de legi şi ordonanţe, care, prin conţinutul reglementărilor, privesc drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, de pactele şi celelalte tratate internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte.

 

parteneri facias, Parteneri, FACIAS

As of 2013, FACIAS become a partner of the Romanian Parliament. Over the years, FACIAS, he worked with the Parliament of Romania, organized a series of debates on topics of interest to our citizens.

Obiectivele Fundației conform Statutului

 1. Promovarea drepturilor cetățenești și protejarea lor în raport cu abuzurile instiuțiilor Statului;
 2. Realizarea controlului civic în privința funcționării pe principii juste, democratice, a instituțiilor Statului în raport cu fiecare cetățean al României;
 3. Ensuring transparency in the functioning of state institutions as a European principle of democracy and the rule of law;
 4. Responsabilizarea instituțiilor Statului în raport cu cetățenii în calitatea lor de contribuabili de principali susținători financiari ai acestor instituții și de beneficiari direcți ai serviciilor publice;
 5. Involving citizens in the development of public decisions and policies to solve community problems;
 6. Defending and respecting human rights as laid down in international treaties and European law;
 7. Monitorizarea abuzurilor statului și intervenția activă, prin mijloacele prevăzute de lege, pentru remedierea acestora;
 8. Informarea și educarea cetățenilor privind competențele, atribuțiile și responsabilitățile instituțiilor Statului în raport cu ei;
 9. Implicarea activă, pe baza petițiilor către organisme abilitate, în remedierea unor acțiuni abuzive ale instituțiilor Statului;
 10. Aducerea la cunoștința opiniei publice, prin sesizarea mass-media, a unor abuzuri grave înfăptuite de instituțiile statului;
 11. Instituirea unor premii anuale pentru activități civice, acordate cetățenilor, voluntarilor ONG, cât și instituțiilor Statului, pentru respectarea responsabilităților față de cetățeni, editarea de materiale informative și alte tipărituri care să ajute la îndeplinirea scopurilor propuse;
 12. Realizarea de parteneriate cu ONG-uri și instituții care au scopul similare pentru dezvoltarea de proiecte de interes civic;
 13. Fundația va acționa în sensul prevenirii și combaterii abuzurilor săvârșite în funcționarea instituțiilor/autorităților publice sau de către reprezentanții acestora, în elaborarea actelor normative sau de administrare, în exercitarea funcțiilor ce le dețin, în reglementările legislative și în oricare alte cazuri de abuz de putere semnalate de cetățeni, apărute în spațiul public sau prin autosesizare;
 14. Monitorizarea cu prioritate a abuzului de drept şi/sau a abuzului de putere;
 15. Monitorizarea autorităţilor publice în activitatea acestora de aplicare şi respectare a principiilor privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;
 16. Monitorizarea reglementărilor şi practicilor din domeniul justiției şi al sănătătii cu impact asupra drepturilor omului;
 17. Sesizarea autorităţilor publice şi iniţierea de litigii colective în cazuri de încălcări ale drepturilor omului;
 18. Fundația va sesiza orice instituție a Statului, inclusiv instanțe judecătorești, Parchete, ori alte instituții în legătură cu justiția (CSM, CCR etc) cu privire la abuzurile sau încălcările normelor legale în raport cu interesele cetățenilor și drepturile constituționale ale acestora, precum și cu privire la abuzurile săvârșite de orice instituție a Statului împotriva drepturilor și intereselor legitime și fundamentale ale cetățenilor;
 19. Inițierea şi susţinerea de litigii strategice în interesul cetăţenilor în faţa instanţelor naţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului sau în apărarea unui interes public;
 20. Fundația va oferi gratuit sprijin cetățenilor pentru promovarea, susținerea sau apărarea drepturilor acestora sau în demersurile cetățenilor împotriva abuzurilor semnalate;
 21. Elaborarea de comentarii scrise şi propuneri de modificare a legilor/proiectelor de legi sau orice acte administrative cu impact asupra drepturilor şi libertăţilor civile;
 22. Elaborarea şi promovarea de materiale informative pentru informarea cetăţenilor şi pentru îmbunătaţirea cadrului legislativ;
 23. Fundația va putea acționa în interesul general al unei colectivități pe o problemă semnalată sau autosesizată, prin demararea și susținerea oricărui demers administrativ sau acțiune în justiție.

parteneri facias, Parteneri, FACIAS

Din anul 2016 și până în anul 2020 Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a fost membru al Consiliului Economic și Social, organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României.

C. e. It is a public institution of national interest, three-way, self-sufficient, for the purpose of achieving the tripartite dialogue at the national level, between the organizațiilepatronale, trade unions, and representatives of associations and foundations, non-governmental, civil society, and being consulted on the draft legislation initiated by the Government or any of the legislative proposals of the members of parliament or senators, in areas such as economic policy, financial and fiscal policies, labor relations, social security, the policies of the labour and equality of opportunity and treatment, agriculture, rural development, environmental protection and sustainable development, the protection of consumers and fair competition, co-operation, professions and self-employment, your rights and freedoms of citizens, the policies in the area of health policy in the sphere of education, youth, research, culture and sports.

 

parteneri facias, Parteneri, FACIASThe mission of the TREE is to help the patients and patient organisations to act in a unified manner and effectively for the protection and promotion of the rights of the patient.

parteneri facias, Parteneri, FACIAS

We are a group of patients, a non-governmental organisation ( NGO ) established the national, who was born out of a desire to put the interests of the people in the first place when it comes to your health.

We are a group of citizens, representative at the national level, with a fast-growing that he has decided to leave to chance the manner in which they treat patients, the way in which they spent the money you have paid to us for your health care, and last but not least, what are we getting for the money you pay for it.

© 2022 — FACIAS All rights reserved.