Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Autor: Elena Sârghi, student voluntar FACIAS

Știai că autoritatea administrativă este obligată să ofere acces la următoarele informații:

 – Organizarea și funcționarea autorității

 – Atribuțiile autorității

 – Programul de lucru

 – Numele și prenumele persoanelor din conducere

 – Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil?

Sursa: art. 5 alin. (1) din Legea 544/2001

Știai că petițiile se înregistrează de către compartimentul relații cu publicul, iar indiferent de soluția favorabilă sau nefavorabilă, petiționarul va primi înapoi un răspuns în

Sursa: Art. 8, alin. (1) din O.u.G. nr. 27/2002

Știai că agentul constatator care aplică sancțiunea contravențională este obligat să informeze contravenientul despre dreptul de a face obiecțiuni ce privesc conținutul actului de constatare?

Sursa: Art. 16, alin. (7) din O.u.g. Nr. 2/2001

Știai că persoanele care ocupă funcții publice sunt obligate să depună Declarațiile de avere și de interese în termen de 30 de zile de la de la data numirii în funcție ori de la data începerii activității?

Sursa: Art. 30 din legea nr. 176/2010

Știai că durata prestării unei activități neremunerate în folosul comunității nu poate depăși 300 de ore, iar în cazul minorilor cu vârsta între 16-18 nu poate depăși 150 ore?

Sursa: Art. 3 din O.G. nr. 55/2002

Știai că, în calitate de locuitor ai unei unități administrativ-teritoriale, poți contesta proiectul de Contactele administrative care nu pot fi denunțate unilateral?

Sursa: Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Știai că trebuie să chemi în judecată UAT, și nu primarul sau Consiliul Local pentru emiterea unui act administrativ, refuzul nejustificat de a soluționa o cerere sau nesoluționarea în termenul prevăzut de lege? Aceasta deoarece doar unitatea administrativ-teritorială are capacitate procesuală, nu și autoritățile care o reprezintă.

Sursa: Art. 109 din O.U.G. nr. 57/2019

Știai că există o serie de acte administrative care nu pot fi revocate?

 – Acte prin care se aplică sancțiuni, cum ar fi procesul-verbal de contravenție

 – Acte individuale prin care se oferă drepturi subiective, cum ar fi titlurile de proprietate sau diplome/atestate

 – Acte care au fost realizate material, precum o autorizație de construire care nu mai poate fi retrasă după ce s-a realizat edificiul

Pentru toate aceste acte, dar și pentru alte categorii prevăzute de lege, singura cale pentru a le lipsi de efecte este în instanță, prin contencios administrativ.

Sursa: Art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004

Știai că contactele administrative nu pot fi denunțate unilateral, adică lipsite de efecte doar prin voința autorității publice, în lipsa unei despăgubiri pentru cealaltă parte?

Sursa: Art. 343, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.