Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Guvernul României tocmai a adoptat o Ordonanță de Guvern ce va permite multe abuzuri din partea autorităților publice locale, doar pentru că se va putea! Măsura este sesizată deja la Avocatul Poporului pentru ca aceasta să o conteste la Curtea Constituțională!

Executivul a introdus o nouă excepție de la procedura de transparență, de care autoritățile centrale și locale ar putea abuza pentru a emite acte normative fără consultare publică!

Dacă o autoritate publică centrală sau locală va considera că un act normativ e urgent, va putea să îl adopte fără niciun fel de consultareL

Guvernul a modificat chiar Legea transparenței: un cuvânt, dar suficient să schimbe tot: dacă este vorba de o urgență, autoritățile vor putea adopta măsuri care ne privesc înainte de a se termina consultarea publică!

Vom avea, cu siguranță, foarte multe urgențe de acum încolo, pentru a ocoli filtrul opiniei publice! Urgența va fi un alt pretext!

Legea prevedea, până acum trei zile, că: „proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare”. 

După Ordonanța Guvernului,  noua versiune stabilește că: actele normative pot fi adoptate și înainte de expirarea termenului de transparență. 

Textul introdus de Guvern, prin OUG: ”(13) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situații urgente sau a uneia care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării și anterior expirării termenului prevăzut de respectivul alineat.”

Este o excepție de la alin (2), art 7 al Legii transparenței, care prevede că un nou proiect de act normativ trebuie făcut public „cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice”. 

Urgența nu este clar definită și multe autorități o vor folosi pentru a lua decizii care ne privesc, doar pentru că pot! Acesta este riscul! Da, pot fi situații ca: război, cutremur, calamități, dar aceste situații nu sunt săecificate clar, deci putem avea  tot felul de urgențe!

În plus, tocmai avem o altă modificare de lege fără avizul CES, chiar dacă acesta este consultativ.

 

SURSE:

 

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.