Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ne-am gândit că este util să ştiţi care sunt facilităţile pentru credite conform Ordonanţei de urgenţă 37/2020, publicată în Monitorul Oficial în 30 martie 2020 (găsiţi în fişierele ataşate Ordonanţa şi Norma de aplicare).

Potrivit reglementãrilor BNR, instituţiile bancare şi nebancare pot amâna plata la creditele oricărei persoane fizice afectate de pandemia COVID-19.

Ce presupune această Ordonanţă:

Obligaţia de plată a ratelor scadente se suspendă la cererea celui care a solicitat creditul, cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

Cui se aplică:

  • Persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate şi întreprinderilor individuale şi familiale, profesiilor liberale şi persoanelor juridice din contractele de credit, respectiv leasing.
  • Celor care au încheiat un contract pentru obţinerea unui credit pentru care banca nu a declarat scadenţa anticipată înainte de intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţã.
  • Doar pentru creditele care nu înregistrează restanţe la data instituirii stării de urgenţã sau dacă restanţele au fost plătite până la data solicitării amânării.
  • Exclusiv celor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia generată de pandemia COVID-19.

Care este procedura:

  • Cei care doresc amânarea ratelor, trimit băncii o solicitare, folosind datele de contact din contract sau prin alt canal de comunicare la distanţă anunţat de către bancă, cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţã (adică 15 mai 2020)
  • După analizarea solicitării de către bancă, modificarea contractelor de credit se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiţionale. În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, banca anunţă clauzele modificate.

Care sunt consecinţele amânãrii:

  • Dobânda corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizeaza la soldul creditului existent şi se plătește eşalonat pe durata creditului.
  • Pentru creditele ipotecare ale persoanelor fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă cu dobânda 0%. Plata se va face eşalonat în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare perioadei de amânare.

Sugestia noastră este ca înainte de a începe aceste demersuri, să verificaţi ce alte condiţii sau facilităţi oferă banca unde aveţi creditul.

Anexat:

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.