Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS)  denunță taxele exorbitante și procedurile ineficiente și complicate impuse de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), care sufocă potențialul inovator al României și îngreunează dezvoltarea țării. Mai mult, pentru lipsa de acțiune din partea Guvernului la solicitările FACIAS, fundația a înaintat o cerere de chemare în judecată și a solicitat sesizarea CCR în această situație revoltătoare.

România este un inovator modest, sunt concluziile din raportul Consiliului European pentru Inovare. În aceste condiții, în loc să stimuleze inovația, România este una din țările care aplică cele mai împovărătoare taxe pentru înregistrarea mărcilor și brevetelor. Taxele excesive și numeroasele birocrații ale OSIM strangulează creativitatea și încurajează stagnarea, spun specialiștii din domeniu.

FACIAS a luat atitudine în fața acestei probleme și a formulat mai multe adrese către Guvernul României prin care a expus situația taxelor abuzive percepute de OSIM și a solicitat modificarea legislației în domeniu în sensul reducerii taxelor și simplificarea procedurilor publice ale OSIM. Răspunsul Guvernului, prin Ministerul Economiei, a fost că taxele actuale sunt în regulă și că ele acoperă costurile asociate procesului de înregistrare a mărcilor și brevetelor. În urma răspunsului deloc explicativ și deloc justificat, FACIAS a declanșat procedura pentru anularea OG privind taxele percepute de OSIM și a formulat plângere prealabilă adresată Guvernului României. Prin ignorarea acestei situații critice și nerespectarea drepturilor cetățenilor de a avea acces la un sistem de protecție a proprietății industriale echitabil și accesibil, Guvernul României este un exemplu flagrant de neglijență și lipsă de interes pentru dezvoltarea economică a țării noastre. FACIAS a întreprins o acțiune imediată pentru a pune capăt acestui tratament nedrept și pentru a permite inovației și creativității să înflorească în România, fără a fi împiedicate de barierele financiare și birocratice impuse de OSIM. Astfel, a luat decizia de a da în judecată Guvernul, solicitând instanței anularea OG nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora.

Lipsa digitalizării crește costurile

Pe scurt, FACIAS solicită reducerea taxelor, simplificarea procedurilor și eliminarea birocrației excesive, dar și digitalizarea proceselor pentru scăderea costurilor. Una dintre taxele vizate este cea pentru examinarea mărcii în format color. Având în vedere ca efortul logistic la procesare este același, indiferent dacă marca este alb negru sau color, taxarea diferită este absurdă. De asemenea, FACIAS solicită digitalizarea OSIM și cere eliminarea taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare/reînnoire marcă și introducerea unui certificat electronic, iar certificatul în format print să fie eliberat doar la cerere contra unei taxe. Totodată, taxa pentru limitarea produselor sau a serviciilor trebuie eliminată, deoarece reprezintă, de multe ori, o modalitate de soluționare amiabilă a unui potențial conflict. În cererea de chemare în judecată, FACIAS arată și argumentează că taxele percepute de către OSIM sunt abuzive atât din punct de vedere al valorii lor cât și a numărului exagerat de mare. Acestea depășesc din punct de vedere al cuantumului, taxe similare din țări precum Slovacia, Cehia, Serbia sau Polonia, iar impunerea taxelor are rolul de a descuraja inovatorii și de a bloca practic procesul de invenție.

Prin această acțiune juridică, FACIAS își reafirmă angajamentul de a lupta împotriva abuzurilor statului și de a proteja drepturile cetățenilor români. Solicităm instanțelor de judecată să analizeze cu atenție această situație și să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea principiilor de echitate și de accesibilitate în domeniul protecției proprietății industriale.

FACIAS va continua să monitorizeze îndeaproape această situație și va face tot ce este necesar pentru a se asigura că drepturile cetățenilor români sunt respectate și că inovația și creativitatea pot prospera în România.

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.