Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cuprins:

I.Context/Introducere

II.Instrumentele care ne asigură dreptul de a ne trata în afara țării 1

II.2. Tratament în străinătate. PRIN MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

II.2.1. Ce spune, pe scurt, documentul care reglementează tratarea în afara țării, prin ministerul Sănătății

II.2.2 Pași practici

 

 

 

I. Context/Introducere

Anul trecut, am abordat, parțial, tema drepturilor pacienților în raport cu instituțiile statului și furnizorii de servicii medicale, printr-un material publicat pe pagina web a Proiectului FACIAS ”Fii informat, nu abuzat!”, pe care îl puteți vedea aici: https://facias.ro/ghid-practic-pacienti-centrele-de-permanenta-arondate-fiecarui-judet/ , dar și prin mai multe postări de tipul ”Știați că…”.

Le puteți identifica destul de ușor căutând, pe pagina noastră de facebook  #Pacient  și  #stiaica.

Deoarece drepturile noastre privind problemele de sănătate și accesul la serviciile de medicale au devenit o preocupare constantă, echipa proiectului va dedica 4-5 episoade acestor subiecte ce vor fi publicate în fiecare miercuri, aici.

Este necesar să ne cunoaștem drepturile în raport cu statul și instituțiile sale și atunci când este vorba de sănătatea noastră pentru care cotizăm, lunar, 25% din salariul nostru.

În episoadele trecute, am abordat temele mai generale:

 • Cele mai utile informații necesare: Ghidul Asiguratului;
 • Legislația care ne asigură drepturile;
 • Alte surse de informare.
 • Ghid practic: Drepturile pacienților în raport cu instituțiile statului
 • Ce facem când ne luptăm cu boli grave, rare? De unde ne informăm legat de drepturi dedicate?
 • Cu ce ne ajută aceste programe și de unde vin banii pentru tratamentele noastre?
 • Cum putem beneficia de suport, prin aceste programe?
 • Tratarea în străinătate, prin decont la Casa de Sănătate (partea I): Formularul S2 (fost E 112)

În acest episod vom vorbi tot despre drepturile noastre în domeniul sănătății, când  nu ne găsim salvarea în sistemul nostru medical,  anume dreptul de a ne trata în afara țării (UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord), atunci când ce avem noi nu se poate trata în România, cu costuri  suportate, prin decont, de Casa Națională de Sănătate. Însă, este necesar să știți că, pe lângă acest aspect, mai avem situații în care ne putem trata afară (când suntem în tranzit sau o perioadă într-o țară, sau când lucrăm în afara granițelor, detașați), însă aceste aspecte le vom aborda doar tangențial.

Tratarea în străinătate, prin decont la Casa de Sănătate (partea a III-a), din această săptămână, cuprinde alte două posibile variante: Prin Ministerul Sănătății & Prin Directiva Europeană 24.

 

În situația în care vrei ca asiguratorul tău (Casa de Sănătate) să-ți plătească costurile spitalizării, trebuie sa obții o autorizație prealabilă care îți oferă dreptul să fii tratat în aceleași condiții și la același preț ca și cetățenii statului în care te deplasezi în scopuri medicale. În caz contrar, casa de sănătate poate refuza cererea de rambursare.

În situația în care căutăm un spital din UE care să ne asigure îngrijirile medicale de care avem nevoie, este indicat să apelăm, inițial, la casa de asigurări de sănătate la care suntem asigurați. Casa de Sănătate  are cele mai multe informații și poate recomanda un spital, având în vedere ca organismele de asigurări de sănătate au acorduri speciale cu anumite spitale din străinătate.

II. Instrumentele care ne asigură dreptul de a ne trata în afara țării

Pentru a ne trata în străinătate, prin Casele de sănătate, avem trei posibile variante:

Formularul S2 (fost E 112)

Prin Ministerul sănătății

Prin Directiva europeana 24

Le vom lua pe rând, însă, nu uitați că aveți sursele de informații, din acest text, puse la dispoziție, tocmai pentru că acest Ghid Practic dorește să ofere suport de calitate, însă nu poate acoperi absolut tot, ci doar acele informații esențiale. În cazul în care vă aflați în asemenea situații, este bine să știți ce drepturi aveți, cum le obțineți, ce aveți de făcut și de unde vă luați informațiile. Acest Ghid Practic este și un suport care ajută șă știm de unde ne informăm, mai amănunțit.

Notă: II.1 este capitolul de săptămâna trecută al ghidului

II.2. Tratament în străinătate. PRIN MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Pașii necesari obținerii fondurilor pentru tratament în străinătate, prin Ministerul Sănătății îi regăsim în  Ordinul nr. 50 din 23 ianuarie 2004, al Ministerului Sănătății, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate (forma la zi), disponibil aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49432?isFormaDeBaza=True&rep=True.

II.2.1. Ce spune, pe scurt, documentul care reglementează tratarea în afara țării, prin Ministerul Sănătății

 

Conform Ordinului, trimiterea, în străinătate, a bolnavilor este îndeplinită de direcţiile de sănătate publică judeţene (DSP-uri) sau a municipiului Bucureşti şi de Direcţia generală de asistenţă medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii.

Trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate se aprobă de Ministerul Sănătăţii numai pentru afecţiunile care nu pot fi tratate în ţară, pe baza unei documentaţii medicale întocmite de DSP-uri .

Sunt acceptați pentru a se trata afară,prin această modalitate,bolnavii cu  medic de familie, și care au parcurs toate etapele posibile aici, în țară.

Dosarul medical al bolnavului în cauză (Documentele medicale ale bolnavului – copie de pe fişa pacientului, bilet de ieşire din spital, analize etc.) se depune la DSP-ul arondat, împreună cu o cerere din partea bolnavului sau a aparţinătorului, de către:

 • medicul de familie sau
 • aparţinător (soţ/soţie, rudă de gradul IV sau reprezentant legal) sau
 • bolnav

În centrele universitare medicale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Timişoara şi Târgu Mureş se organizează comisii de specialitate teritoriale, ai căror preşedinţi vor fi nominalizaţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii.

Comisia are obligativitatea demarării documentelor necesare în termen de o săptămână de la înregistrarea cererii.

Comisia de specialitate  (prin medicul inspector din cadrul ei) are în sarcină corespondenţa cu clinica recomandată de comisia de specialitate teritorială, programează bolnavul şi obţine documente privind costul şi condiţiile de plată a tratamentului, precum şi numărul de cont al clinicii.

Comisia de specialitate are obligația ca, în maximum 14 zile de la examinarea cazului, să comunice DSP-ului, în scris, concluziile. Pentru nerespectarea acestui termen membrii comisiei răspund administrativ, civil sau penal, după caz.

Informațiile sunt trimise apoi, de DSP, la Ministerul Sănătății

Cazuri excepţionale, impuse de natura şi gravitatea bolii, precum şi pentru bolnavii minori: Comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca bolnavii să se deplaseze în străinătate cu însoţitori, costurile deplasării şi cazării urmând să fie suportate de aceştia, cu excepţia cazurilor în care bolnavul are vârsta cuprinsă între 0-1 an.

Decizia trimiterii pentru tratament medical în străinătate este luată, la finalul procesului de mai sus, de o comisie a Ministerului Sănătăţii, formată din ministru, secretar de stat pe probleme de asistenţă medicală, directorul general al Direcţiei generale asistenţă medicală şi directorul Direcţiei relaţii cu Parlamentul, legislaţie şi contencios.

În cazul în care solicitările de finanţare a tratamentelor în străinătate depăşesc fondurile aprobate lunar cu această destinaţie, comisia Ministerului Sănătăţii va aproba finanţarea tratamentului în străinătate pe baza următoarelor criterii de prioritate:

 • riscul vital legat de evoluţia bolii;
 • beneficiul estimat pentru bolnav;
 • vârsta pacientului.

În mare, acestea sunt informațiile pentru tratarea în afara țării, decontată, prin Ministerul Sănătății.

II.2.2 Pași practici

Care sunt pașii practice, aplicați, dacă noi sau cineva din famile ori apropiat  se află în situația de a se trata afară pentru că, aici, în țară nu se mai poate face ceva, în timp util, sau nu dispunem de cele necesare? Menționăm că aceștia pot fi făcuți de bolnav sau de o rudă până la gradul IV.

 

 1. Pacientul/ aparținătorul/ medicul de familie cere medicului curant o scrisoare medicală/ un raport medical, care să spună clar: tratamentul/transplantul de care pacientul are nevoie nu se poate efectua în România (cu motivație, ex: nu există bancă de donatori, nu există tehnică necesară în România etc.) și se recomandă efectuarea tratamentului/transplantului într-o clinică din străinătate. Documentul are parafa medicului curant și ștampila spitalului în care este îngrijit bolnavul.
 2. Pacientul/ aparținătorul depune la DSP teritorială un dosar cu următoarele documente:
 • cerere pentru trimiterea la tratament in strainatate
 • scrisoarea medicală (în original) primită de la medicul curant, de specialitate, privind efectuarea tratamentului în străinătate
 • bilet de ieșire din spital
 • analize medicale (copie)
 • I.
 • copia fișei medicale din care sa reiasă clar diagnosticul

Pasul este necesar pentru ca DSP să întocmească dosarul medical pentru obținerea fondurilor.

Dosarul depus la DSP va avea nr de înregistrare. Ne notăm și păstrăm acest număr de înregistrare. Vom avea nevoie de el de câte ori vorbim, intrebăm, cerem informații, solicităm rezolvări…

 1. Dosarul pleacă (în două zile de la depunerea la DSP) la Comisia de specialitate
 2. Comisia are obligativitatea demarării documentelor necesare în termen de o săptămână de la înregistrarea cererii.
 3. Comisia de specialitate (prin medicul inspector din cadrul ei) are în sarcină corespondenţa cu clinica recomandată de comisia de specialitate teritorială, programează bolnavul şi obţine documente privind costul şi condiţiile de plată a tratamentului, precum şi numărul de cont al clinicii.

Realitatea arată că aici, deseori, și bolnavul, aparținătorii, medicul de familie, fac eforturi similare pe lângă clinici de afară.

 

 1. În maximum 14 zile de la examinarea cazului, Comisia de specialitate comunică DSP, în scris, concluziile. Pentru nerespectarea acestui termen membrii comisiei răspund administrativ, civil sau penal, după caz.
 2. În maxim7 zile de la primirea confirmării oficiale de la clinica din străinătate, Comisia de specialitate transmite DSP documentele oficiale (cu antet și semnatură) emise de clinici, în termen de maximum 7 zile lucrătoare (de la data acordului de tratament/transplant primit de Comisia teritoriala) și vor cuprinde cel puțin următoarele detalii :
 • Numele clinicii
 • Adresa
 • Persoana de contact
 • Telefon; Fax; E-mail
 • Numărul de cont bancar
 • Numele și prenumele pacientului
 • Diagnosticul
 • Costul evaluării medicale a pacientului
 • Costul procedurii terapeutice aplicate
 • Costul evaluării medicale a pacientului post tratament
 • Cost/zi de spitalizare
 • Cost total
 • Condițiile de plata a tratamentului
 • Data programării pacientului pentru internare la tratament/transplant
 • DSP transmite dosarul la Comisia de la Ministerul Sănătății spre analiză și aprobare.
 • Bolnavul pleacă la tratament, afară.

În ce privește procedurile de plată, decont, vă asigurăm că veți primi informațiile necesare. Dacă nu se întâmplă așa, prin absurd, aveți numărul dosarului și solicitați informațiile.

 

Noi vă dorim să nu aveți vreodată nevoie de aceste instrumente, însă, dacă va fi nevoie, veți ști ce drepturi aveți, cine și ce responsabilități are și ce aveți de făcut.

Notă: Pentru că, din nou, este deja multă informație de procesat, ne oprim aici și, săptămâna viitoare, vom continua cu a treia modalitate de a ne trata afară, când situația o impune: prin Directiva Europeana 24.

 

SURSE de informații:

 

 

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.