Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cuprins:

I.Legile care reglementează relația noastră cu ANAF

II.Funcționarii ANAF, obligați să respecte legislația și Codul etic de conduită

II.1. Ce înseamnă comportament profesional al reprezentantului ANAF?

III.Ce facem când ne lovim de comportamentul neprofesional sau abuziv al unui funcționar ANAF?

III.1. Sancțiunile pentru funcționarii neprofesioniști/abuzivi ai ANAF

 

Cât timp există statul, ca forma de organizare socială, taxele și impozitele fac parte din viața noastră. Nu există cetățean român care să nu fi avut treabă cu fiscul, cu ANAF-ul.

Pentru a nu perpetua practici care ne ating drepturile, este necesar să nu acceptăm aceste fapte, să luăm atitudine și să reclamăm comportamentele neprofesionale și/sau abuzive ale angajaților statului cu care intrăm în contact, în viața noastră de zi cu zi.

Ca în întregul Ghid Practic al proiectului ”Fii informat, nu abuzat!”, și aici, vorbim despre instrumentele și pașii pe care îi avem de făcut pentru a ne apăra drepturile, a identifica abuzurile și a lupta cu ele, pentru a ne face dreptate.

 

I. Legile care reglementează relația noastră cu ANAF

Legislația care ne aduce clarificări și reguli în raportul nostru cu ANAF este cea de mai jos:

 • Codul fiscal[1] (Legea nr. 227/2015)
 • Codul de procedură fiscală[2] (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015) arată cum se aplică legea 227/2015
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANAF[3]
 • Mai multe acte legislative se găsesc pe pagina web a ANAF, la rubrica Asistență Contribuabili – Legislație[4]
 • Cod de conduită profesională[5]
 • Codul administrativ[6] (Ordonanța de urgență a Guvernului, 57/ 2019 privind Codul administrative), care se aplică oricărui funcționar public, inclusiv funcționarului ANAF

II.Funcționarii ANAF, obligați să respecte legislația și Codul etic de conduită

Dacă ceva ne este neclar, putem întreba reprezentanții ANAF, iar ei ne răspund, așa cum spune legea, în maxim 30 de zile.

Ce facem când ne lovim de un comportament neprofesionist, deplasat, din partea unui funcționar al Fiscului? Când conduita sa, la ghișeu, în control sau în orice alt context într-un raport cu contribuabilul este chiar abuzivă? Putem reclama acest lucru.

Normele Codului de conduită profesională pentru funcționarii Fiscului se aplică inclusiv personalului delegat/detașat din cadrul ANAF și celor care ocupă temporar o funcție publică sau o funcție contractuală, precum și în cazul controalelor și inspecțiilor fiscale.

Codul etic al funcționarului ANAF spune:

 • „Personalul are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul ANAF, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției deținute, prin: întrebuințarea unor expresii jignitoare; dezvăluirea unor aspecte ale vieții private; formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.”
 • ”Interzicerea folosirii atribuțiilor funcției în mod abuziv, precum și interzicerea hărțuirii psihologice ori sexuale (art 20 din Codul etic).”

II.1. Ce înseamnă comportament profesional al reprezentantului ANAF?

Personalul ANAF trebuie să aibă, conform legislației de la capitolul I al acestui material,  un comportament civilizat și decent.

Trebuie să nu comită fapte care pot aduce atingere cetățeanului și imaginii ANAF.

Funcționarul ANAF trebuie să aibă, obligatoriu, în relație cu noi, un  comportament civilizat și decent.

În fine, ce sancțiuni pot primi funcționarii care încalcă vinovat îndatoririle de serviciu și normele de conduită? Potrivit Codului administrativ, ei riscă următoarele sancțiuni disciplinare:

 • mustrarea scrisă;
 • diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pentru o perioadă de până la trei luni;
 • diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pentru o perioadă de până la un an de zile;
 • suspendarea dreptului de promovare pentru o perioadă între unu și trei ani;
 • retrogradarea într-o funcție de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an de zile, cu diminuarea salariului în mod corespunzător;
 • destituirea din funcția publică.

Desigur, dacă în urma sesizării și a controlului intern efectuat în consecință se ajunge la concluzia că ar putea fi vorba de o faptă penală, vor fi sesizate organele de urmărire penală.

III.Ce facem când ne lovim de un comportament neprofesional sau abuziv al unui funcționar ANAF?

Este necesar să ne știm drepturile pentru a le putea apăra.

Atunci când, în relația noastră de cetățean și contribuabil, cu ANAF, ne lovim de un funcționar neprofesionist sau abuziv, avem instrumente pe care le putem folosi. Astfel, funcționarul ANAF va fi tras la răspundere pentru faptele sale, iar noi ne apărăm drepturile.

Încălcarea normelor de conduită o semnalăm:

 • la adresa de e-mail [email protected];
 • printr-o scrisoare adresată ANAF întocmită în baza Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor[7], așa cum facem în orice situație, în cazul petițiilor;
 • prin sesizare la Comisia de disciplină, prin depunerea unei sesizări la registratura instituției unde lucrează acel funcționar, în baza HG nr. 1344/2007[8].

Petițiile anonime sau cele care nu conțin datele noastre de identificare, iar acestea NU se iau în considerare.

III.1. Sancțiunile pentru funcționarii neprofesioniști/abuzivi ai ANAF

Potrivit Codului administrativ, ei riscă următoarele sancțiuni disciplinare:

 • mustrarea scrisă;
 • diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pentru o perioadă de până la trei luni;
 • diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pentru o perioadă de până la un an de zile;
 • suspendarea dreptului de promovare pentru o perioadă între unu și trei ani;
 • retrogradarea într-o funcție de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an de zile, cu diminuarea salariului în mod corespunzător;
 • destituirea din funcția publică.

Notă: Dacă, în urma sesizării și a controlului intern efectuat, ca urmare a sesizărilor noastre,  se dovedește că fapta funcționarului ANAF care ne-a încălcat drepturile sau/și a fost abuziv este penală, atunci vor fi sesizate organele de urmărire penală.

[1] Codul fiscal, la zi, este disponibil aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/174527

 

[2]Codul de procedură fiscal, la zi, este disponibil la:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172697

[3] Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANAF este disponibil la:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/organizare/regulament_organizare_functionare/!ut/p/a1/pZLNDoIwDICfhqO08id6w0RBvPgTIuxiRoJAgmDGlPj2bsaDRh0x9rbt-9atLRCIgdT0UuaUl01NK7kmzj4YBk5guEaIwRpxbU8XG9tfIRqmABIB4JfwUOn71sNXAK_-xnTl8Xw2HW9FfqfHH5tKPxr1-Oj86r898C9fAD313wFRIvIHd0DVIuUNsoYqwF9aEALJqya9D0zi1anp5kBYdshYxvQzE9sF56d2oqGGXdfptKYHnTUafuKLpuUQP2FwOkYyYiwXA5JeuxvJNOJe/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 

[4] Legislația este disponibilă aici:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/organizare/regulament_organizare_functionare/!ut/p/a1/pZLNDoIwDICfhqO08id6w0RBvPgTIuxiRoJAgmDGlPj2bsaDRh0x9rbt-9atLRCIgdT0UuaUl01NK7kmzj4YBk5guEaIwRpxbU8XG9tfIRqmABIB4JfwUOn71sNXAK_-xnTl8Xw2HW9FfqfHH5tKPxr1-Oj86r898C9fAD313wFRIvIHd0DVIuUNsoYqwF9aEALJqya9D0zi1anp5kBYdshYxvQzE9sF56d2oqGGXdfptKYHnTUafuKLpuUQP2FwOkYyYiwXA5JeuxvJNOJe/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 

[5] Codul de conduită profesională pentru angajații ANAF, în raport cu cetățenii este disponibil aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Prezentare_R/Anexa_OPANAF2666_18012018.pdf

[6] Codul administrativ este, în fapt, Ordonanța de urgență a Guvernului,  nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ disponibilă la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925)

[7] Ordonanța nr. 27 /2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor este disponibilă aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817

[8] Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină este disponibilă aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/86891

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.