Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cuprins:

Introducere și Advocacy – etape mari, simplificate                                                                                   

I.Stadiul demersului nostru – rezumare

II.Pregătim o dezbatere publică                                                                                                                 

II.1. Realizăm baza de date cu contacte ale presei, stabilim cum și unde avem dezbaterea publică și realizăm materialele pentru aceasta                                                                                                             

II.2. Model orientativ pentru Textul de îndemn la acțiune                                                           

III.Rezumarea celor rezolvate, fără costuri financiare                                                                     

    Introducere și Advocacy – etape mari, simplificate

Ghidul oferă instrumente practice. Toate episoadele Ghidului, de până acum, le avem la: https://www.facias.ro/proiecte-2/. Vom relua datele din introducere în fiecare episod al Ghidului, pentru a ne fi mai ușor să legăm informațiile între ele, unitar.

Situația ipotetică[1] de abuz comis de o instituție a statului, cu victime colective:

 

Situație ipotetică:

Primăria din comuna X a decis să nu mai acorde burse celor cca. 600 de elevi de clasele I-XII.

Există Legea educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, actualizată, care spune clar că elevii au dreptul la bursă. În concluzie, în această situație ipotetică, am putea vorbi de un abuz colectiv comis de o instituție a statului.

 

Abuzul statului:

Primăria este o instituție a statului. Elevii au dreptul, prin lege, la burse. Instituția statului încalcă un drept, asigurat prin lege, al unei comunități (comunitatea elevilor).

 

Am identificat cele trei probleme pe care le considerăm cele mai importante de rezolvat:

 • copiilor li s-au tăiat toate bursele – sociale și de merit;
 • în localitate sunt mai mulți părinți plecați la muncă sezonieră afară, iar copiii lor sunt lăsați în grija rudelor;
 • avem un abandon școlar de 5% (din toți copiii care au intrat în clasa I, doar 95% termină și liceul);

 

Note:

 • Pentru că noi ne ocupăm, în cadrul acestui proiect, de metode de contracarare a abuzurilor comise de instituţiile statului, este nevoie să știm, de exemplu, care din situaţiile de mai sus au la bază un astfel de abuz.
 • Astfel, instrumentele de advocacy din Ghid pot fi utilizate nu doar în situații de abuz, ci și atunci când dorim să obținem ceva, legitim de la cei care ne conduc/ ne reprezintă ca urmare a votului nostru.

Când un act administrativ al unei instituții a statului generează un abuz cu victime colective, înseamnă că vom ataca acel act administrativ normativ. În asemenea condiții, victimele abuzului, având același interes, au o soluție optimă: să se asocieze pentru a avea șanse mai mari în rezolvarea problemei cu care se confruntă, în lupta cu respectivul abuz.

 

Advocacy este procesul de influențare transparentă (onestă și la vedere) a politicilor publice[2] în favoarea grupurilor de interese legitime (și noi, cetățenii abuzați într-un drept asigurat prin lege, reprezentăm un asemenea grup).

Advocacy – etape mari, simplificate:

Păstrăm rezumarea advocacy la câteva etape mari, pe întreg parcursul Ghidului care tratează acest domeniu:

 1. Eu, cetățeanul X (și/sau firma Y), sunt victima unui abuz comis de statul român: instituția încalcă un drept pe care o lege mi-l asigură.
 2. Abuzul comis de instituția statului nu mă afectează doar pe mine, ci pe mulți alții. Aflu cine sunt aceștia și le propun să ne apărăm interesul împreună, pentru că suntem un grup cu un interes legitim și dorim să rezolvăm problema. Am aflat cine are aceeași problemă și dorește rezolvarea. Am creat grupul.
 3. După ce am identificat problema (abuzul/ situația care ne nedreptățește) și am aflat că suntem mai mulți cu acelaşi interes, vedem ce nevoi avem și cine ne poate ajuta în demersul nostru, care nu va fi uşor, dar va face dreptate multor victime.
 4. Vom constata, cel mai probabil, că membrii grupului nostru de victime nu pot asigura, împreună, toate cele necesare pentru succesul demersului, că nu avem resurse financiare suficiente și nici nu ne putem descurca în hățișurile legislației și administrației.
 5. Inventariem ce am putea asigura, prin grupul nostru. Avem două posibilități:
 • mergem la o firmă cu experți în advocacy
 • apelăm la un ONG cu expertiză[3]

 

    I.Stadiul demersului nostru – rezumare

În ultimele trei săptămâni, am exemplificat, pentru situația ipotetică:  identificarea problemei/ abuzului; am aflat ce are de spus școala în care învață copiii noștri (a trimis o adresă la Inspectoratul școlar), dar problema nu s-a rezolvat, copiii tot nu primesc burse; am realizat că, deși mulți doresc rezolvarea situației, puțini se implică real; am identificat aliații cu care să pornim la drum și am realizat grupul nostru de interese legitime (interesul nostru legitim este acela ca elevii să primească bursele). Apoi, am început să dăm o formă unui plan general de activități, am formulat problemele pe care le dorim rezolvate, am stabilit ce competențe generale ne sunt necesare (echipa de lucru), am analizat problemele după mai multe criterii pentru a ne da seama ce șanse avem. Am analizat harta intereselor pentru a ști de unde pot fi generate eventuale susțineri sau piedici în realizarea obiectivului.

 Chiar dacă nu ne descurcăm singuri, avem deja sprijinul ONG-ului din localitatea X, al unui avocat și identificăm cadre didactice care ar vrea să se alăture efortului nostru (este posibil să fie de acord să ne ajute, fără a fi vizibili la început, și ar fi de înțeles, așa încât ne bucurăm de suport).

Avem deja o mică echipă, dar mai avem nevoie acum de cineva care să ne ajute să înțelegem cum stă treaba cu bugetul Primăriei și ce putem face să se modifice. Ne-ar ajuta un contabil, de pildă. Încă mai putem căuta.

Completăm necesarul de informații, în baza Legii 544[4] din 2001, prin solicitări transmise către școală, Primărie, Consiliul Județean, Ministerul Educației. Depunem plângerea prealabilă prin care contestăm hotărârea de Consiliul local prin care s-a decis că elevii nu mai primesc burse.

    II.Pregătim o dezbatere publică[5]

Propunem o dezbatere publică. Însă, înainte de a propune dezbaterea, analizăm cu atenție ce ne permite și ce nu această lege de mare ajutor[6]. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică este și ea disponibilă[7], gratuit, pe portalul www.just.ro.

Dorim o dezbatere publică (o putem face online, fără costuri, ori cu costuri minime) sau solicităm un spațiu primăriei, ori școlii, în afara programului școlar). La fel de bine, putem solicita ca de organizarea dezbaterii publice să ne ocupăm, în colaborare, noi și Primăria. Este foarte posibil ca primăria să fie interesată. Însă, dacă ne lovim de un refuz, o putem organiza noi, dar invităm Primăria și alți experți.

Până când, într-un episod ulterior (sau în mai multe) vom vorbi, simplificat, despre dezbaterile publice și despre cum putem utiliza Legea 52 în avantajul nostru, vă sugerăm, ca surse de inspirație materiale ca: ”Transparență decizională în administrația publică”[8]; ”Consultarea publică eficientă la nivelul administrației centrale și locale”[9] sau ”GHIDUL DE ORGANIZARE A DEZBATERILOR PUBLICE ÎN BAZA LEGII NR. 52/2003[10]”.

Promitem să explicăm aspectele utile, într-un format cât mai practic și simplificat, ulterior, în cadrul Ghidului. La acest moment ar fi mult prea multă informație, dificil de asimilat pentru cei mai mulți dintre noi.

    II.1. Realizăm baza de date cu contacte ale presei, stabilim cum și unde avem dezbaterea publică și realizăm materialele pentru aceasta

 

Contacte presă

Avem încă un aspect important: pe lângă părinții interesați, Primărie, Minister, noi avem tot interesul să rezolvăm problema și să o punem pe agenda publică: să se vorbească de problema noastră, să creăm presiune, în mod onest și transparent, asupra celor care trebuie să rezolve problema/problemele.

Pentru asta, fie ne facem noi o listă cu adresele de e-mail ale instituțiilor media: ziare, radiouri, televiziuni, folosind internetul, fie apelăm la o firmă care, pentru cca. 50 de lei, poate transmite comunicatul nostru de presă către presă. Dacă nu vom ști să facem un comunicat de presă, contra-cost, astfel de firme realizează și textul comunicatului, în baza informațiilor noastre.

Dacă avem, însă, o persoană care știe să facă un astfel de text sau avem un partener care a mai făcut așa ceva, putem trece peste cheltuială.

Când, cum și unde organizăm dezbaterea publică?

Vom stabili unde depunem toate informațiile utile pentru dezbaterea pe care o pregătim: avem nevoie de o adresă de e-mail și de o pagină web. Dacă primăria va fi de acord să organizeze dezbaterea publică împreună cu noi, atunci va fi folosită infrastructura ei. Altfel, ar putea fi folosită o infrastructură a Consiliului Național al Elevilor sau infrastructura unei organizații ca FACIAS ori alt ONG. În ultimă instanță, dacă nu avem resurse financiare, putem folosi infrastructura micului ONG din localitate care ne-a fost alături, de la început, chiar dacă nu deține expertiza de care avem nevoie. Oricum, poate face mai mult decat putem realiza noi, singuri.

Materialele necesare dezbaterii publice:

Pentru ca dezbaterea noastră publică să fie constructivă, avem nevoie de următoarele materiale pe care să le punem la dispoziția tuturor celor interesați:

 • Grupul de lucru, comisia care se va ocupă de organizarea Dezbaterii publice (vom avea, clarificate, sarcinile alocate fiecărui membru)
 • Descrierea corectă, în termeni clari, a situației (Motivația dezbaterii)
 • Formularul de înscriere pe care participanții îl vor completa
 • Chemarea la Acțiune – cu cerințe clar formulate
 • Date de contact
 • Regulile de desfășurare a dezbaterii publice
 • Comunicatul de presă (prin care anunțăm dezbaterea publică)
 • Baza de date cu adresele de contact pentru mass-media
 • Lista cu instituțiile (organizațiile) pe care le invităm la dezbatere, plus rolul lor (experți, invitați, oameni care iau cuvântul)

 

Ne vom asigura că, la dezbatere vom avea și reprezentanți ai grupurilor de interese în raport cu Problema noastră, grupuri identificate[11] anterior, în Ghid: Grupul părinților elevilor afectați; Ministerul Educației; Guvernul – va aloca resusre; Autoritățile locale din comuna X; Consiliul Local X; Școala din localitate, reprezentanți ai Consiliului Județean, Populația din zonă; Populația cu copii elevi; Parlamentari din zona X; Populația fără copii.

Nu vor veni/ participa toți, dar este în interesul nostru să avem toți actorii interesați, la o astfel de dezbatere publică. Pentru că, la finalul ei, ne vom asigura că avem promisiunea asumată a celor de care depinde rezolvarea problemelor din care să reiasă: cum vor rezolva problemele și termenul limită până la care problemele noastre vor fi soluționate. 

Nu uităm termenul nostru limită: Până la începutul anului școlar, trebuie să știm clar, că am rezolvat problemele, iar dacă nu le-am rezolvat în totalitate, să știm ce mai avem de făcut.

Grupul realizat pe Facebook, de pildă, va primi mereu informații despre stadiul activităților, dar și informații utile despre cum pot sprijini demersul.

    II.2. Model orientativ pentru Textul de îndemn la acțiune

Textul nostru de îndemn la acțiune va fi de cel mult două pagini. Mai jos, am realizat un model orientativ pentru un astfel de îndemn la acțiune, în concordanță cu situația noastră ipotetică din localitatea X.

Chemarea la acțiune (cu titlu de exemplu) :

Elevii din localitatea X ……(redăm, pe scurt, problemele formulate anterior)

probleme pe care le dorim rezolvate urgent

 • Respectarea drepturile legale ale elevilor la bursă

Primăria X refuză să vireze bursele elevilor din localitate, de două luni.

În România, legea învățământului (art 82) spune că elevii primesc lunar burse de performanță,  burse de merit, de studiu și burse sociale. În 2021, Guvernul României a stabilit (prin HG 1.064/2020[12]) că suma minima a unei burse este de 100 de lei.

Suma minimă este plătită de la Bugetul de stat.

Primăriile pot suplimenta această sumă minima primită, garantat, de elevi.

Menționăm că în acest moment, Primăria X încalcă Legea Educației Naționale și Hotărârea de Guvern nr 1064/2020. Primăria nu a distribuit bursele elevilor, deși banii sunt dați de Guvern și nici nu le-a suplimentat. 

 

Solicităm imperativ respectarea legii și a drepturilor legale ale elevilor, dar și suplimentarea burselor minime, prin sume acordate de Primarie, prin alocarea a 3% din Bugetul primăriei, pentru această destinație. Cerem organizarea unei dezbateri publice pe această temă, în, cel mult, două luni.

 

 • Suport pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate

În localitatea sunt mai mulți părinți plecați la muncă sezonieră afară, iar copiii lor sunt lăsați în grija rudelor. Primăria nu știe câți copii sunt în această situație și nu le acordă suport.

Solicităm ca Primăria să realizeze această situație și să aloce 0,3% din buget, pentru acești copii, care să le asigure  hrană caldă, suport la teme și consiliere psihologică. Cerem organizarea unei dezbateri publice pe această temă, în, cel mult, trei luni.

 

 • Program de prevenire a abandonului școlar

În localitatea X avem un abandon școlar de 5% (din toți copiii care au intrat în clasa I, doar 95% termină și liceul).

 

Solicităm Primăriei și Școlii să realizeze un plan de acțiuni de prevenire a abandonului și să îl supună dezbaterilor publice. Cerem organizarea unei dezbateri publice pe această temă, până la finalul anului.

 

La nivelul României, (aici vom folosi datele furnizate de Ministerul Educației, pe care l-am întrebat, anterior, ce ne interesa, în baza Legii 544) … Bursa socială  este de x lei; ; Bursa de merit este de minim y lei. Aceste sume minime pot crește prin fonduri de la … . Pentru copiii cu părinții plecați în străinătate, la nivel național se fac următoarele … . Pentru copiii în risc de abandon se fac următoarele … .

Strategia Națională a României pentru educație are următoarele obiective (le enumerăm doar pe cele care au legătură cu obiectivul/ obiectivele noastre)

Obiectivele strategice naționale ale României cu privire la sistemul de educație și formare pentru anul 2020 vizează … .

Solicităm următoarele (spunem clar, din nou, ce solicităm):

Dată fiind urgența aspectelor ce trebuie abordate și corelate integrat a rezolva problemele de mai sus, pentru elevii din localitatea X, prin prezenta audiere publică dorim să contribuim la clarificarea și identificarea de soluții privind următoarele întrebări ce își caută răspuns (întrebările de mai jos sunt și ele cu titlu de exemplu):

 1. În opinia Dumneavoastră, elevii au dreptul la Burse și ajutoare? Vă rugăm, argumentați? Părinții din localitate ar trebui consultați când se iau decizii, la nivel de autoritați, care îi privesc pe elevi?
 2. Care credeți că sunt soluțiile pentru a rezolva problemele semnalate (cele trei probleme), până la începutul școlii?

Opiniile dvs. pot fi transmise, până cel târziu în data de 15 august 2021, ora 18, la … (aici vom avea o adresă de contact la care toți cei care doresc să răspundă întrebărilor noastre de mai sus, să o poată face).

Audierea publică va avea loc la  (vom pune coordonatele clar, fie că e online sau fizic)… din localitatea X, în data de 18 august 2021.

Opiniile colectate prin procedura de audiere publică se vor sintetiza într-un raport – sinteză, de către Comisia de Experți a audierii publice. Raportul sinteză va fi făcut public, va fi transmis și către presă și va fi transmis tuturor celor care au participat la audierea publică, la adresa electronică indicată în formularul de înscriere, precum și decidenţilor politici cu responsabilităţi în domeniu. De asemenea, la … (avem o adresă a Grupului nostru, fie că este online, Grup de Facebook sau pagină web) care va putea fi consultat alături de toate celelalte materiale specifice audierii publice.

Pentru transmiterea opiniei scrise și/sau participarea dvs. la acest eveniment vă rugăm:

 1. să consultați MOTIVAȚIA și ÎNDRUMARUL de elaborare a depoziției la adresa online la care am postat aceste documente;
 2. să vă înscrieți accesând butonul ÎNSCRIE-TE din pagina principală a adresa online la care am postat aceste documente;
 3. să completați toate datele din FORMULARUL DE ÎNSCRIERE, optând pentru unul din modurile de participare la eveniment;
 4. să inserați conținutul opiniei dvs. în câmpul dedicat acesteia din formularul de înscriere, respectiv să atașați depoziția/ opinia dvs. în format doc/ pdf.

Pentru documentarea opiniei pe site mai regăsiți: bibliografia selectivă a tematicii, procedura de audiere publică, regulamentul evenimentului și agenda.

 

    III. Rezumarea celor rezolvate, fără costuri financiare

Până acum, în vreo două luni și jumătate, am făcut următoarele:

 • Am întrebat la școală, iar școala a trimis o adresă la Primărie, la Inspectoratul Școlar și la Minister. Răspunsurile au venit, dar au fost evazive și nu au rezolvat problema;
 • Am aflat că tăierea burselor reprezintă un abuz, iar celelalte două (abandonul școlar și copiii lăsați în grija rudelor) reprezintă o problemă care are nevoie de soluții, dar nu am găsit să reprezinte și un abuz;
 • Am reușit să ne adunăm, cât de cât, într-un grup organizat, cei care avem aceeași problemă și dorim rezolvarea;
 • Am formulat problemele pe care le dorim rezolvate, scurt, la obiect, cu cerințe clare și ne-am creionat un plan de activități generale, pentru a ști ce avem de făcut, în continuare;
 • Am analizat problemele după anumite criterii, pentru a le prioritiza;
 • Am creionat o hartă a intereselor, pentru a vedea cine este de partea noastră, cine nu, ce resurse au;
 • Am stabilit ce fel de abilități sunt necesare pentru echipa de lucru;
 • Ne interesăm ce înseamnă o dezbatere publică (Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparența decizională în administrația publică[13]);
 • Am analizat harta intereselor pentru a ști de unde pot fi generate eventuale susțineri sau piedici în realizarea obiectivului;
 • Am completat necesarul de informații pentru demersul nostru și am căutat/ găsit aliați cu expertiză;
 • Am depus plângerea prealabilă pentru acte administrative normative și am solicitat rezolvarea nedreptății/ abuzului;
 • Am pregătit dezbaterea publică pe care o vom organiza: materialele, datele de contact, invitațiile, atribuțiile celor care organizează, contactele mass-media etc.;
 • Știm clar ce trebuie să obținem la finalul dezbaterii publice; timpul nu este de partea noastră, pentru că mai avem o lună până la începutul școlii;
 • Am consumat, adunat, cel mult 20-22 de zile zile, dar nu am cheltuit bani;

 

Suntem optimiști în cadrul acestei situații ipotetice și presupunem că toate autoritățile ne-au răspuns în una-două săptămâni (termenul legal maxim este de o lună).

 

Săptămâna viitoare vom vedea ce facem mai departe, aplicat, pentru ca problemele noastre să fie rezolvate într-o lună și jumătate,  cât am mai avea până începe școala.

Ne apropiem de finalul acestui capitol de advocacy, pentru cazurile de abuz colectiv comis de instituții ale statului, pe care estimăm că îl vom încheia până la 15 septembrie, așa cum cere situația noastră ipotetică pe care am aplicat toate instrumentele din ghidul practic.

[1] Această situație este una ipotetică, însă, este mai simplu să exemplificăm pe o situație dată, de la începutul, până la finalul procesului de advocacy

[2] Politicile publice reprezintă acţiuni realizate de către autorităţi (centrale sau locale) ca răspuns la problemele care vin dinspre societate (cetățeni). Politicile publice sunt efectul deciziilor luate de guvernanţi. Vorbim despre politici publice atunci când o autoritate publică, centrală sau locală, îşi propune, cu ajutorul unui program de acţiune coordonat, să modifice mediul economic, social, cultural. La nivel naţional, politicile publice pot să apară dinspre oricare dintre instituţiile majore ale Statului (Parlament, Preşedinte, Guvern, autorităţi centrale sau locale)

 – http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2015/Proiecte/Incheiate/MAPN/3.%20Materiale%20de%20formare%20Politici%20publice.pdf

[3] Într-un episod al ghidului am vorbit despre cum alegem un ONG căruia să îi solicităm sprijinul, iar textul este disponibil aici: HTTPS://WWW.FACIAS.RO/GHID-PRACTIC-CAT-CUM-CAND-SI-CE-POATE-FACE-UN-ONG-PENTRU-NOI/

[4] Am explicat aici  cum poate fi utilizat instrumental în episodul ghidului Practic disponibil aici: https://www.facias.ro/ghid-practic-cum-obtinem-informatiile-publice-de-care-avem-nevoie-in-a-ne-face-dreptate-de-la-institutiile-statului/

[5] Într-un episod ulterior al Ghidului vom vorbi, mai aplicat, despre ce înseamnă dezbaterea publică, ce presupune, în baza căror norme legale o realizăm, care sunt regulile de bază, însă, în această etapă, considerăm că este suficient deoarece informațiile sunt, într-adevăr, complexe.

[6] Pentru că sunt informații complexe legată de această lege și cum o putem folosi, la finalul acestui capitol legat de utilizarea instrumentului advocacy, vom dezvolta subiectul Legii 52, pe care cetățenii o pot utiliza cînd vor să modifice, să obțină sau să oprească ceva.

[7] Legea 52/2003 este disponibilă al http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571

[8] Disponibilă gratuit, aici: https://www.transparency.org.ro/publicatii/ghiduri/TransparentaDecizionalaAPL.pdf

[9] Disponibilă, gratuit, aici: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/Transparenta/2016/ghid-revizuit-20160530-final.pdf

[10] Disponibil aici: https://www.paemalba.ro/wp-content/uploads/2018/09/Ghid-organizare-dezbateri-publice.pdf

[11] Episodul în care am identificat grupurile și interesele lor, în raport cu problema noastră, se regăsește aici: https://www.facias.ro/ghid-practic-advocacy-instrument-ideal-pentru-lupta-cu-abuzul-statului-cu-victime-colective-cum-procedam-continuare-3/

 

[12] HOTĂRÂRE nr. 1.064 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-202, disponibilă la:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/234354

[13] Este disponibilă, gratuit,  la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.