Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Starea de urgență este reglementată de art. 93 din  Constituția România și de OUG 1/1999, dispoziții legale potrivit cărora ”Președintele României instituie starea de urgență în întreaga țară și solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate în cel mult 5 zile de la luarea acesteia”.

Potrivit OUG 1/1999 starea de urgență poate fi dispusă pe o perioadă maximă de 30 de zile.

Ce drepturi ne pot fi afectate pe perioada stării de urgență?

 Potrivit art. 4 din OUG 1/1999, pot fi restrânse unele drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor, cu excepția drepturilor omului și unor libertăți fundamentale, numai în situația în care o cere, dar cu respectarea art. 53 din Constituția României republicată.           

Sunt interzise afectarea drepturilor absolute prevăzute de CEDO, neputând fi restrânse pe perioada stării de urgență:

 • dreptul la viață;
 • dreptul de a nu fi supus torturii și pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante;
 • dreptul de a nu fi condamnat pentru infracțiuni neprevăzute ca atare potrivit dreptului național sau internațional;
 • dreptul de a nu le fi restrâns accesul liber la justiție;
 • dreptul de a nu fi supus sclaviei și muncii forțate;
 • dreptul de a nu fi judecat și pedepsit de două ori.

Pe perioada stării de urgență ne pot fi restrânse, în condițiile legii, următoarele drepturi și libertăți fundamentale, numite așa-zise drepturi relative, respectiv:

 1. dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și corespondenței – doar în cazul în care este necesar acest lucru pentru siguranța și sănătatea publică, situație în care Statul poate proceda la supravegherea populației prin tehnologie în vederea combaterii răspândirii pandemiei;
 2. libertatea de exprimare – art. 10 CEDO (doar dacă situația o impune, cu condiția respectării Constituției, Statul poate îngrădi libertatea de exprimare pentru anumite manifestări sau mesaje care ar putea aduce panică în rândul populației, de exemplu știri false despre coronavirus);
 3. libertatea de întrunire și asociere – art. 11 CEDO (în acest moment deja sunt luate măsuri pentru limitarea acestui drept, măsurile pot fi extinse, putând fi limitate întâlnirile în anumite locuri, cele care depășesc un anumit număr de participanți, mai mare decât cel limitat în prezent, totul pe perioadă de 30 de zile);
 4. dreptul la căsătorie – pot fi închise Oficiile de Stare civilă sau interzise evenimentele ce depășesc un anumit număr de participanți, situație ce poate avea drept consecință imposibilitatea de a oficia/celebra căsătoria civilă/religioasă;
 5. dreptul la protecția proprietății – pe durata stării de urgență, se poate dispune folosirea unor proprietăți private (clinici medicale, pensiuni, hoteluri) în interesul sănătății publice, al cetățenilor sau altor scopuri legitime în legătură cu protecția cetățenilor și sănătății publice;
 6. dreptul la educație – pot fi suspendate cursurile pentru învățământul preșcolar, școlar, preuniversitar și universitar, așa cum se întâmplă în momentul de față;
 7. dreptul la liberă circulație – se poate interzice părăsirea țării, a orașului sau chiar a domiciliului dacă o astfel de măsură este necesară pentru protecția sănătății și răspândirea virusului.

Pe perioada stării de urgență, autoritățile publice pot, printre altele, să desfășoare și următoarele acțiuni:

 • să limiteze sau să interzică circulația vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone sau între anumite ore și să elibereze permise de liberă circulație în cazuri justificate;
 • să efectueze controale asupra unor persoane sau locuri dacă se impun;
 • să efectueze razii;
 • să exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfășurarea adunărilor publice, a manifestațiilor sau a marșurilor;
 • să evacueze persoanele a căror prezență nu se justifică într-o anumită zonă;
 • să dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcțiile din zonele stabilite și să țină evidența acestora;
 • să dispună închiderea temporară a unor stații de distribuire a carburanților, a unor restaurante, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;
 • să suspende temporar apariția sau difuzarea unor publicații ori a unor emisiuni ale posturilor de radio sau de televiziune

În ce condiții ne poate fi restrâns exercițiul unui drept?

Potrivit art. 53 din Constituție, acest lucru se poate face numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății, a drepturilor și libertății cetățenilor, în scopul prevenirii consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori pentru alte cazuri deosebit de grave.

 • Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie nediscriminatorie și să nu aducă atingere existenței dreptului sau libertății.
 • Ingerința trebuie să fie prevăzută de lege, trebuie să urmărească un scop legitim în scopul protejării siguranței publice și să fie necesară și proporțională, cu respectarea democrației.
 • În situația în care nu sunt respectate ingerințele menționate mai sus de către Stat sau autoritățile care le impun, ne putem adresa instanțelor de judecată, inclusiv CEDO, în măsura în care exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ne-a fost restrânsă în mod nejustificat, discriminatoriu, disproporțional sau abuziv.

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.