Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Autor: Elena Sârghi, student voluntar, Drept
AZILANTREFUGIAT
Legea nr. 122 din 4 mai 2006
privind azilul în România
Convenția din 28 iulie 1951
privind statutul refugiaților, la care România este parte
Este persoana care părăsește țara a cărei cetățenie o are, în căutarea protecției altui stat.  Acesta poate fi și persoana care a cerut statutul de refugiat așteptă primirea acesteia.      Este persoana care, în urma unor temeri justificate de a fi persecutata datorită rasei, religiei, naționalității, apartenentei la un anumit grup social sau opiniilor sale politice, se afla în afară tarii a cărei cetățenie o are și care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu dorește protecția acestei tari; sau care, neavând nici o cetățenie și găsind-se în afară tarii în care avea reședința obișnuită ca urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu dorește să se reîntoarcă.
Articolul 6
Nereturnarea

(1) Împotriva solicitantului de azil nu pot fi luate măsuri de expulzare, extrădare sau de returnare forțată de la frontiera ori de pe teritoriul României, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.
Articolul 33
Interdicția de expulzare și returnare
1. Nici un stat contractant nu va expulza sau returna, în nici un fel un refugiat peste frontierele teritoriilor unde viața sau libertatea sa ar fi amenințate pe motiv de rasa, religie, naționalitate, apartenența la un anumit grup social sau opinii politice.
Articolul 17
Drepturi

(1) Pe durata procedurii de azil străinul care solicită acordarea unei forme de protecție are următoarele drepturi:
a) dreptul de a rămâne în România până la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, cu excepția situației în care cererea de azil a fost respinsă în urma soluționării acesteia în procedură accelerată sau în procedură la frontieră, caz în care străinul trebuie să părăsească statul român de îndată ce procedura de azil a fost finalizată.
b) dreptul de a fi asistat de un avocat în orice fază a procedurii de azil;
d) dreptul de a contacta și a fi asistat de un funcționar al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în orice fază a procedurii de azil;
e) dreptul de a fi consiliat și asistat de un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale, române sau străine, în orice fază a procedurii de azil;

h) dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate, a cărui valabilitate va fi prelungită periodic de Oficiul Român pentru Imigrări

l) dreptul solicitanților de azil cu nevoi speciale de a beneficia de adaptarea condițiilor de cazare și asistență în centrele de cazare
Articolul 12
Statut personal

Statutul personal al unui refugiat va fi guvernat de legea tarii unde îşi are domiciliul sau, în lipsa unui domiciliu, de legea tarii unde îşi are reședința.
 
Articolul 16
Dreptul de a sta în justiție

Orice refugiat va avea, pe teritoriul statelor contractante, acces liber şi facil în fața tribunalelor.
 
Articolul 22
Educație publică

Statele contractante vor acorda refugiatilor acelaşi tratament ca şi cetăţenilor lor în ceea ce priveşte învăţămîntul primar.
 
Articolul 26

Libertate de circulaţie

Fiecare stat contractant va acorda refugiatilor care se găsesc în mod legal pe teritoriul sau dreptul de a-şi alege locul de reşedinţa şi de a circula liber, cu rezervele instituite de reglementările aplicabile străinilor, în general, în aceleaşi împrejurări.
 
Articolul 27
Documente de identitate

Statele contractante vor elibera documente de identitate fiecărui refugiat care se găseşte pe teritoriul lor şi care nu poseda un document de călătorie valabil.

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.