Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 21.10.2023

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a formulat o plângere prealabilă față de Guvernul României, semnalând gravele consecințe ale nerespectării prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Scopul acestei ordonanțe, așa cum este descris în nota de fundamentare, este de a crea un cadru legislativ solid care să protejeze consumatorii și să asigure o funcționare echitabilă a pieței interne. Este menită să preîntâmpine majorările nejustificate de prețuri și să remedieze disfuncționalitățile pieței în situații de criză. În ciuda importanței sale, și chiar dacă OUG a fost publicată în Monitorul Oficial al României la data de 20 iunie 2022, obligațiile Guvernului de a stabili și defini produsele sau serviciile esențiale expuse riscului speculativ, nu au fost puse în practică, deși legea spune că normele de aplicare ar trebui să existe.

FACIAS subliniază necesitatea ca Guvernul să emită fără întârziere hotărârea prin care să se stabilească produsele esențiale expuse riscului speculativ în situații de criză, asigurând astfel protecția consumatorilor și integritatea pieței. Amintim autorităților competente despre responsabilitatea lor esențială de a acționa în beneficiul și securitatea cetățenilor.

Cum afectează concret consumatorii lipsa normelor de aplicare?

În cadrul unor situații excepționale, cum a fost pandemia de exemplu, consumatorii români sunt expuși riscurilor economice și posibilelor acțiuni speculative. La momentul pandemiei, când cererea a devenit foarte mare, stocurile s-au epuizat rapid. Vorbim de produse care asigură nevoile de bază. Profitând de acest lucru, mulți comercianți au stabilit niște prețuri aberante pentru alimente sau produse necesare zi de zi, fapt ce a pus o presiune extraordinară pe consumatori. Este un scenariu la care ne putem aștepta oricând, având în vedere contextul social și economic pe care îl traversăm. Putem vedea costul dublat pentru ulei, făină, benzină sau hârtie igienică. În acest context, transparența și colaborarea dintre principalele instituții ale statului nu sunt doar opționale, ci esențiale. FACIAS atrage atenția că nici mecanismul de colaborare dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Consiliul Concurenței, așa cum este prevăzut în Art. 4 alin. 2 al OUG nr. 84/2022, nu a fost elaborat. Fără un asemenea mecanism de colaborare instituțiile nu vor putea să răspundă prompt într-o situație de criză, iar consumatorii rămân expuși în fața posibilelor abuzuri.

FACIAS a adresat deja solicitări explicite președinților ANAF și ANPC pentru elaborarea și adoptarea mecanismului de colaborare, subliniind nevoia acută de transparență și de reguli clare în aceste vremuri dificile.

 

 

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.