Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

La data de 22 decembrie 2022, CJUE a pronunțat Hotărârea în Cauza C-392/21 care a avut ca obiect interpretare noțiunii de „aparate de corecție speciale” și modalitatea de furnizare a acestora în conformitate cu art. 9 din Directiva 90/270/CEE privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor.

În acest sens, FACIAS a solicitat completarea H.G. nr 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, în sensul celor stabilite de CJUE.

Urmare a răspunsului primit de FACIAS, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a făcut următoarele precizări:

Pornind de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1028/2006 care definesc „lucrătorul” ca fiind persoana angajată în conformitate cu prevederile art. 5 lit. a) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, care folosește în mod obișnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru, angajatorii:

  • Au obligația de a face o analiză a posturilor de lucru pentru a evalua condițiile de securitate și sănătate oferite lucrătorilor, în special în ceea ce privește eventualele riscuri pentru vedere, probleme fizice și solicitate mentală.
  • Trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a remedia riscurile constate, ținând seama de efectele suplimentare și/sau combinate ale riscurilor identificate.
  • Trebuie să planifice sarcinile lucrătorului astfel încât folosirea zilnică a ecranului de vizualizare să fie întreruptă periodic prin pauze sau schimbări de activitate, care să reducă suprasolicitarea în fața ecranului de vizualizare.

În ceea ce privește furnizarea de către angajator a dispozitivelor de corecție speciale, prin furnizare directă sau rambursarea cheltuielilor efectuate de lucrător:

  • Documentul de evaluare a riscurilor elaborat și asumat de angajator trebuie să stabilească posturile unde se lucrează preponderent cu ecrane de vizualizare.
  • Condițiile și procedurile de furnizare de către angajator a dispozitivelor de corecție speciale se  stabilesc de fiecare angajator conform regulilor/procedurilor interne.
  • Indiferent de modalitatea de furnizare de către angajator a dispozitivelor de corecție speciale aceasta nu trebuie să implice costuri financiare pentru lucrători.
  • Furnizarea de către angajator a dispozitivelor de corecție specială se face numai pe baza recomandării medicului de medicina muncii, înscrisă în fișa de aptitudini care atestă astfel de afecțiuni ale vederii în legătură cu o activitate ce implică un echipament cu monitor.
  • Costul dispozitivelor de corecție speciale nu poate fi estimat.
  • Dacă angajatorii aleg dispozitive mult mai costisitoare (de exemplu cu rame de designer, sau lentile cu tratament opțional necesar pentru lucru), angajatorul nu este obligat să plătească pentru acesta.

Răspunsul integral transmis de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale poate fi văzut mai jos.

, GHID PRACTIC: Angajații care lucrează în fața unui monitor pot obține decontarea ochelarilor de vedere de la angajatori, FACIAS
, GHID PRACTIC: Angajații care lucrează în fața unui monitor pot obține decontarea ochelarilor de vedere de la angajatori, FACIAS
, GHID PRACTIC: Angajații care lucrează în fața unui monitor pot obține decontarea ochelarilor de vedere de la angajatori, FACIAS
, GHID PRACTIC: Angajații care lucrează în fața unui monitor pot obține decontarea ochelarilor de vedere de la angajatori, FACIAS
, GHID PRACTIC: Angajații care lucrează în fața unui monitor pot obține decontarea ochelarilor de vedere de la angajatori, FACIAS
, GHID PRACTIC: Angajații care lucrează în fața unui monitor pot obține decontarea ochelarilor de vedere de la angajatori, FACIAS
, GHID PRACTIC: Angajații care lucrează în fața unui monitor pot obține decontarea ochelarilor de vedere de la angajatori, FACIAS
, GHID PRACTIC: Angajații care lucrează în fața unui monitor pot obține decontarea ochelarilor de vedere de la angajatori, FACIAS
, GHID PRACTIC: Angajații care lucrează în fața unui monitor pot obține decontarea ochelarilor de vedere de la angajatori, FACIAS
, GHID PRACTIC: Angajații care lucrează în fața unui monitor pot obține decontarea ochelarilor de vedere de la angajatori, FACIAS
, GHID PRACTIC: Angajații care lucrează în fața unui monitor pot obține decontarea ochelarilor de vedere de la angajatori, FACIAS

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.