Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) lansează un proiect ce are în vedere monitorizarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României 2030.

După ce Guvernul României a aprobat completarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, FACIAS va monitoriza implementarea planului pentru a se asigura cătoate obiectivele propuse sunt atinse și că acestea vor fi realizate într-o manieră total transparentă și justă.

Structurat pe trei piloni, economic, social și mediu, planul SNDDR 2030 vizează o multitudine de obiective pentru dezvoltarea durabilă a României în domenii precum educația, cercetarea sau sănătatea.

Istoria ultimilor 30 de ani ne-a învățat că o mare parte a timpului și resurselor le-am dedicat reparării lucrurilor pe care le-am stricat în trecut, astfel încât tendința a fost de a ne concentra pe trecut și prezent, mai puțin pe viitor, iar atunci când am făcut-o am gândit doar pentru mâine, nu pentru poimâine. România are nevoie de un plan coerent de dezvoltare pe termen mediu și lung, are nevoie de previziune, de predictibilitate, transparență și eficiență.

Premisele de la care SNDDR 2030 pleacă sunt că toate aceste măsuri vor fi luate având în minte interesul cetățenilor, un stat în slujba acestuia, care se achită de sarcini eficient, echitabil, echilibrat și integrat. Aceste deziderate nobile nu trebuie să rămână doar atât, ci trebuie să ne asigurăm că măcar o parte dintre măsurile propuse vor deveni realitate, iar România chiar va face pași importanți pe drumul către dezvoltarea durabilă, un concept despre care se vorbește mult, dar care, deocamdată, este doar atât.

FACIAS va monitoriza și urmări progresele Guvernului în aplicarea SNDDR 2030, modul în care vor fi cheltuiți banii publici, transparent și eficient.

FACIAS, conform scopului statutar, dar și prin activitatea sa constantă din ultimii 14 ani, apără drepturile cetățenilor și urmărește asigurarea transparenței în funcționarea instituțiilor statului, ca principiu al democrației și statului de drept.

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.