Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ordonanța Militară numărul 3 privind măsurile de prevenire a răspândirii virsului COVID-19 stabilește atât condițiile în care o persoană își poate părăsi locuința cât și măsurile speciale  luate pentru persoanele de peste 65 de ani în vederea protejării sănătății acestora, ca persoane mai vulnerabile în fața flagelului.

Astfel, se interzice circuația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

 1. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuința/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 5. Deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 6. Deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 7. Deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 8. Deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 9. Deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Menționăm faptul că persoanele care părăsesc locuința sunt obligați de a prezenta declarația pe proprie răspundere personalului autorităților abilitate, care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței și locul deplasării, data și semnătura. Salariații, care trebuie să se deplaseze la locul de muncă și înapoi, sunt obligați să prezinte, pe lângă declarație, și adeverința de la angajator, care trebuie să cuprindă datele persoanei care o poartă cu ea, traseul de deplasare, mijlocul de transport folosit, domeniul activității etc.

Atenție, documentele pot fi prezentate autorităților atât în format fizic (tipărite sau scrise de mână), cât și în format electronic prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

Ordonanța Militară numărul 3 stabilește și orele în care persoanele care au peste 65 de ani pot părăsi locuința/gospodăria, anume între orele 11:00-13:00, doar pentru următoarele motive:

 1. Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
 2. Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 3. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 4. Deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

În afara acestui interval orar de 11:00-13:00, persoanele de peste 65 de ani pot circula doar în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole. De asemenea, și aceștia sunt obligați să prezinte documentele mai sus menționate.

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.