Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Material realizat de voluntar FACIAS BARBU CĂLIN

Funcţia de primar este incompatibilă cu exercitarea funcţiilor  prefect, subprefect, deputat sau senator ?

Sursa: Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Declarațiile de avere și declarații de interese ale alesilor locali se depun în termen de 30 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie, ori de la data începerii activităţii?

Sursa: Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare

Conducerea serviciilor publice deconcentrate este împărțită între ministere și prefect?

Sursa: Codul administrativ, art, 279

Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică?

Sursa: Codul administrativ, art 302

Dacă prefectul și subpefectul nu dețin o locuință personală în localitatea unde instituția prefectului iși are sediul, aceștia beneficiază de o locuință de seviciu?

Sursa: Codul administrativ, art 271

Nu poate fi numită în funcţia de prefect, respectiv de subprefect, o persoană care a suferit condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea?

Sursa: OUG nr 4/2021 pentru modificarea si completarea OUG Nr  57/ 2019 privind Codul Administrativ

Bunurile din domeniul public pot fi date în administrare și regiilor autonome?

Sursa: Codul Administrativ, art 297

Numirea şi eliberarea din funcţie a prefecţilor şi a subprefecţilor se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului care coordonează instituţia prefectului?

Sursa: OUG nr 4/2021 pentru modificarea si completarea OUG Nr  57/ 2019 privind Codul Administrativ

Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate constituie, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale?

Sursa: Codul Administrativ, art 302

Redevenţa obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului, se constituie in proportie 40% venit la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare?

Sursa: Codul Administrativ, art 307

Actele emise de către prefect se numesc ordine și pot avea caracter individual sau normativ?

Sursa: Codul Administrativ, art 275

Pentru participarea la ședințe consilierii locali și cei județeni primesc o sumă de bani, numită indemnizație?

Sursa: Codul Administrativ, art 212

Aleșii locali au obligația ca cel puțin o dată la trei luni să se întălnească cu cetățenii pentru a asculta problemele și doleanțele lor?

Sursa: Codul Administrativ, art 225

Un consilier local nu poate exercita în acelaşi timp funcţia de primar?

Sursa: Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea, cu intenţie, a unei declaraţii de avere sau de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului Penal?

Sursa: Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Prefectul și subprefectul pot răspunde administrativ, civil sau chiar penal în caz de abaterii de la îndeplinirea sarcinilor?

Sursa: Codul Administrativ, art 276

Ii este interzis alesului local, indiferent de functia pe care o detine, să ceară pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje?

Sursa: Codul Administrativ, art 224

Perioada concediului de odihnă a primarului să nu poate sa coincidă cu cea a viceprimarului?

Sursa: Codul Administrativ, art 214

Deconcentrarea este unul dintre principiile de bază ale administrației publice?

Sursa: Codul Administrativ, Titlul II, art 277

Reprezentanţii autorităţii sunt obligaţi ca în relaţiile cu persoanele fizice să aibă un comportament prin care să nu le aducă atingere integritaţii fizice sau psihice?

Sursa: Codul Administrativ,art 220

Prin donaţia se transmite în mod gratuit şi, de regulă, irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil?

Sursa: Codul Administrativ, art 291.

Aleșii locali au dreptul la formare și perfecționare profesională plătite din bugetele locale?

Sursa: Codul Administrativ, art 217

Aleșilor locali le este interzis să dezvăluie informații cu privire la datele personale ale cetățenilor, atât în timpul exercitării mandatului cât și după încetarea acestuia?

Sursa: Codul administrativ, art 223

Termenul maxim de prezentare a informării referitoare la deplasărea în străinătate, pentru alesii locali, este de 45 de zile de la data încheierii deplasării?

Sursa: Codul administrativ, art 225

Funcţia de consilier judeţean este incompatibila cu funcţiile de primar, prefect, subprefect, deputat sau senator?

Sursa: Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.