Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Românii doresc să știe tot ce are legătură cu sănătatea lor.

 • FACIAS acționează să determine instituțiile statului român să emită actele normative (norme metodologice, ordine, regulamente) deoarece, în lipsa lor, deși avem legislație în vigoare, ea nu poate fi aplicată din lipsa normelor metodologice de aplicare.

În cadrul Proiectului ”Pacient român – legi juste și transparență maximă ”, unul din obiective este ca toate legile ce privesc pacienții să aibă norme metodologice în timpul specificat in lege.

Proiectul este derulat, în parteneriat, de FACIAS & Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC) & Colegiul Pacienților.

De ce a ales FACIAS să aloce resurse pentru atingerea acestui obiectiv?

Obiectivul a fost generat în baza celor reclamate de cca. 1000 cetățeni prin chestionarul FACIAS, dar și ca urmare a mesajelor primite. În perioada aprilie 2021- februarie 2022, când FACIAS a derulat proiectul ”Fii Informat, nu abuzat” pentru componenta Sănătate, ni s-a solicitat suportul pentru următoarele:

 • Acces facil la lista de costuri medicale personale
 • Accesul facil la Dosarul medical și la Foaia de observație
 • Înregistrarea video a intervențiilor chirurgicale, nefiind informați
 • Pericolul generat de infecțiile intraspitalicești asupra pacienților și lipsa transparenței pe acest subiect
 • Neaplicarea legilor din lipsa normelor metodologice de aplicare

 

De ce considerăm necesară transpunerea acestui Obiectiv în realitate?

 • Avem legi, în sănătate, care nu se pot aplica ori se aplică deficitar deoarece, Ministerul Sănătății, deși avea responsabilitatea realizării de norme metodologice, regulamente, ordine…, încă nu le-a realizat.
 • Le cerem cetățenilor să respecte legile, și este firesc. Însă, chiar instituții ale statului nu le respectă pe unele dintre ele. Este necesar ca noi toți să punem presiune pentru ca și aceste instituții să facă ce au de făcut, conform obligațiilor legale. Bizar este că respectivele legi nu prevăd sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor.

 

Situație anterioară Proiectului:

 • Știam că legea privind diabetul (Legea 249/2020) și cea privindinfecțiile nosocomiale (Legea 3/2021) nu au norme metodologice și astfel, nu se aplică, însă nu aveam imaginea exactă a fenomentului.

Legea nr. 3 din 8 ianuarie 2021 LEGE nr. 3 din 8 ianuarie 2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România (diponibilă la https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/235999)

Legea nr. 249 din 13 noiembrie 2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului: (disponibilă la: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233148)

 • Nu ne erau cunoscute instrumentele prin care instituțiile care nu emit respectivele acte normative (de exemplu, norme metodologice pentru o lege), pot fi determinate să își facă treaba și nici ce se întâmplă dacă persistă în nerealizarea lor, deși legea dă, deseori, termene clare de implementare.
 • Informații privind  normele de aplicare ale legilor se regăsesc, aplicat, în  articolele 11 și 12 din Legea  nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative:(disponibilă la https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21698 ) și în Ghidul emis de Consiliul legislative  pentru elaborarea proiectelor de acte normative, pg 14 : http://www.clr.ro/wp-content/uploads/2021/03/Ghid-pentru-elaborarea-proiectelor-de-acte-normative.pdf). Am detaliat aceste aspect, în Descrierea Obiectivului, la debutul Proiectului și le regăsiți, cu ușurință, la rubrica dedicată proiectului.

 

Legislația care reglementează, parțial, domeniul Obiectivului (normele de aplicare ale legilor)

 

Ce am făcut, de la lansarea proiectului până la 19 septembrie?

Am transmis întrebări dedicate Obiectivului, către instituțiile cu atribuții de gestionare și legiferare a domeniului: Ministerul Sănătății, Consiliul Legislativ.

Toate întrebările transmise le găsiți la Rubrica dedicate Obiectivului.Tot pe site, sunt postate integral răspunsurile, pe măsură ce le primim.

Ce ne-au spus instituțiile și nu știam?

 • Ministerul Sănătății a anunțat (la 4 august) că are nevoie de 30 zile pentru a răspunde solicitării noastre de informații.

  Consiliul Legislativ:
 • Conform prerogativelor sale, Consiliul legislative ne-a informat că a sesizat Secretariatul General al Guvernului și Departamentul pentru Relația cu Parlamentul în legătură cu actele normative care nu au fost emise, inclusiv cele legate de IAAM, pe care Ministerul Sănătății avea obligația să le emită de mai multe luni.
 • La 21 iulie 2022, situația privind actele normative nerealizate, deși ar fi trebuit realizate de  mai multe instituții, conform prevederilor legale, este redată, succinct, mai jos:

2020: Actele (norme metodologice, regulamente, Ordine etc..) restante, nerealizate de instituții, dispuse de legi, ordonanțe și ordonanțe de urgență sunt 39 la număr – din acestea, Ministerul Sănătății este restant cu 5 acte normative:  3 hotărâri de guvern și 2 ordine de ministru. Obligația este prevăzută în legile 152/2020 și 249/2020, respectiv OUG 196/2020.

2021: Actele (norme metodologice, regulamente, Ordine etc..) restante, nerealizate de instituții, dispuse de legi, ordonanțe și ordonanțe de urgență sunt 42 la număr – din acestea, Ministerul Sănătății este restant cu 18 acte normative:  4 hotărâri de guvern și 14 ordine de ministru. Același minister ar mai fi trebuit să realizeze alte 10 Ordine de ministru, însă pentru acestea, legiuitorii nu au prevăzut un termen. Obligația este prevăzută în legile 3/2021;  5/2021, 4/2021; în OG 18/2021, respectiv  OUG 7/2021 și 46/2021.

Ce acțiuni ne-am propus, în slujba Obiectivului, până în noiembrie 2022?

 • Primim și celelalte răspunsuri solicitate (din partea Ministerului Sănătății) și le vom aduce la cunoștința dvs.
 • Vom centraliza răspunsurile la chestionar și vom publica rezultatele.
 • Vom continua cu întrebările și solicitările, de această dată către Secretariatul General al Guvernului și Departamentul pentru Relația cu Parlamentul în legătură cu actele normative care nu au fost emise până se va rezolva, cel puțin problema legilor din  sănătate, conform Obiectivului (știm, totuși, că în această perioadă, Ministerul Sănătății lucrează la Strategia pentru Sănătate, dar, pentru ea, Legea 3/2021 nu a prevăzut termen).

 

Așa cum v-am obișnuit, vă vom ține la curent cu toate demersurile și rezultatele Proiectului ”Pacient român – legi juste și transparență maximă”.

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.