Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cuprins:

I.Cum  aflăm care sunt drepturile și obligațiile elevilor?

II.De ce este important să cunoaștem drepturile și îndatoririle elevilor?

III.Legislația în care avem informații utile despre drepturile copilului/ elevului:

IV.Instituții către care ne putem îndrepta pentru a apăra interesele copiilor/ elevilor noștri care apără drepturile elevilor/copiilor & Pașii de parcurs

V.Care sunt principalele drepturi ale elevilor?

        V.1.Drepturile educaționale 

        V.2.Drepturile de asociere și de exprimare 

        V.3.Drepturile sociale 

        V.4.Alte drepturi ale elevilor: 

VI.Care sunt principalele obligații ale elevilor? 

       VI.1.Ce se întâmplă atunci când elevul nu își respectă obligațiile ? 

 

Din capitolul anterior al Ghidului practic am aflat cum procedăm pentru a rezolva un caz de abuz cu victime colective comis de o instituție a statului. Toate informațiile au fost aplicate pe situația ipotetică în care elevii din Școala de pe raza primăriei X nu au mai primit bursele.

În acest episod al Ghidului, vom rămâne tot în domeniul elevilor și al drepturilor lor.

Cum le putem apăra noi, părinții, sau cum se pot apăra chiar ei atunci când, la școală, le sunt încălcate drepturi? Oricât ne-am dori să credem că nu va fi așa, realitatea a demonstrat că aceste situații sunt reale. Dacă mai mulți copii au același drept încălcat, atunci vorbim de victime colective și știm deja, din capitolul dedicat advocacy, în linii mari, ce putem face.

În acest material, atingem următoarele subiecte:

 • Cum aflăm care sunt drepturile și obligațiile elevilor?
 • De ce este important să cunoaștem drepturile și îndatoririle elevilor?
 • Care este legislația în baza căreia putem afla drepturile elevilor și copiilor?
 • Care sunt decidenții către care ne îndreptăm? Cui reclamăm și ce așteptăm?
 • Care sunt pașii practici pe care îi parcurgem în a apăra drepturile copilului nostru elev?
 • Care sunt cele mai importante drepturi și obligații ale elevului?
 • Cum schimbă demersul nostru modul în care elevul va vedea lucrurile și va acționa, pe viitor, pentru a-și apăra singur drepturile și pentru a-și respecta îndatoririle asumate, chiar dacă, atunci când sunt mici nu punem mare accent pe astfel de aspecte?

    I.Cum aflăm care sunt drepturile și obligațiile elevilor?

Toți copiii (elevi sau nu) trebuie să știe că au aceleași drepturi ca și adulții, însă au nevoie de o atenție și o protecție specială, întrucât sunt mai vulnerabili datorită vârstei. Elevii își pot cere singuri drepturile sau/și prin părinți ori aparținători.

Până când elevii sunt suficient de mari să lupte singuri cu un abuz, părinții pot face acest lucru în locul celor mici.

Înainte de toate, elevii și părinții lor știu sau află că cei mici au drepturi și îndatoriri.

Acum, la început de an școlar, este nevoie să le știm pentru a identifica abuzul, când ne lovim de el și a ne face dreptate.

Da, elevii au drepturi care trebuie respectate și despre care ar fi bine să știm, tocmai pentru a preveni eventuale abuzuri ale cadrelor didactice, dar și ale celorlalți colegi. Realitatea arată că, uneori, drepturile elevilor sunt trecute cu vederea, iar ele sunt în strânsă corelație cu obligațiile.

Pentru a ne apăra drepturile, pentru a evita sau lupta cu un abuz este necesar să ne cunoaștem și îndatoririle, nu doar drepturile, pentru că ele sunt strâns legate.

În materialul de față redăm, pe scurt, drepturile elevilor pentru ca ei și părinții să știe unde își găsesc aceste drepturi reglementate și ce au de făcut, ce norme legale trebuie să consulte, cine îi poate ajuta, dacă singuri nu se descurcă.

 

    II.De ce este important să cunoaștem drepturile și îndatoririle elevilor?

Un elev care își cunoaște drepturile, va ști mai bine să vadă când acestea îi sunt încălcate. Normalitatea este ca drepturile sale să fie respectate, nu încălcate, dar, cu siguranță, se va lovi și de astfel de situații.

Foarte important, copilul trebuie să știe să respecte și el drepturile celorlalți!

Dacă noi ne asigurăm că le sunt respectate drepturile, atunci ei vor învăța de la noi cum să facă la fel, în viitor.

   III.Legislația în care avem informații utile despre drepturile copilului/elevului:

   IV.Instituții către care ne putem îndrepta pentru a apăra interesele copiilor/ elevilor noștri & Pașii de parcurs

Să spunem că elevului i se încalcă un drept stipulat într-o normă legală. Cu titlu de exemplu, putem parcurge pașii de mai jos.

 • Dacă vom constata că dreptul elevului este încălcat, ne vom adresa, cu sesizări, petiții, înainte de toate, școlii. Vom relata cele întâmplate, dreptul încălcat, norma legală încălcată, vom solicita măsuri și răspuns.
 • Această solicitare o transmitem conducerii instituției de învățământ în cadrul căreia dreptul elevului a fost încălcat. Solicitarea o transmitem și pe e-mail, cu grija ca, la destinatar, să trecem cât mai multe cadre din conducerea școlii, dar și cadrul didactic (dacă un cadru didactic a încălcat dreptul elevului). Este necesar să îi informăm în același timp pe toți.
 • Dacă școala nu rezolvă problema, în timp rezonabil pentru noi și în termenele legale, atunci retransmitem solicitarea noastră (în care să arătăm dovada că am apelat întâi la școală) către inspectoratul școlar.
 • Putem avea probleme care țin de școală, profesori sau probleme care țin de asigurarea mijloacelor materiale care sunt în sarcina autorităților locale.
 • Dacă problema ține de autoritățile locale, atunci, petiția pentru inspectoratul școlar o transmitem (dacă este posibil), în același timp, și Primăriei responsabile, de exemplu.
 • Dacă nici acum nu rezolvăm problema, transmitem petiția către Ministerul Educației, Avocatul copilului sau, în ultimă instanță, dacă problema este mai gravă și ține de securitatea elevului, de pildă, putem depune plângere la Poliție sau da în judecată făptuitorul.

 

Așadar, în linii mari, pentru apărarea dreptului elevului ne adresăm unor instituții ca cele de mai jos:

 • Școala în care învață elevul;
 • Inspectoratul Școlar;
 • Primăria /instituția care administrează respectiva școală;
 • Ministerul Educației;
 • Poliția;
 • Instanțele de judecată;
 • Avocatul Copilului (componentă a instituției Avocatul Poporului).

Avocatul Copilului apără drepturile copiilor în vârstă de până la 18 ani, susține și încurajează respectarea și promovarea drepturilor acestora. Avocatul Copilului intervine în situații privind abuzuri fizice, psihice, sexuale, dispariții ale copiilor, fenomenul bullying, sărăcia, situația din centrele de plasament, relațiile în cadrul școlilor și grădinițelor, integrarea copiilor cu dizabilități, păstrarea legăturilor personale dintre copii și persoanele de care aceștia sunt atașați, situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și în orice situație in care drepturile copiilor nu sunt respectate.

Cine se poate adresa Avocatului Copilului?

Copiii – orice copil care consideră că nu îi sunt respectate drepturile. Orice persoană care are cunoștință de o posibilă încălcare a drepturilor copiilor.

   V.Care sunt principalele drepturi ale elevilor?

Principalele drepturi ale elevilor reglementate în Statutul Elevului[1].

Drepturile elevilor sunt grupate în diferite categorii, după cum urmează:

 • Drepturile educaționale;
 • Drepturile de asociere și de exprimare;
 • Drepturile sociale;
 • Alte drepturi.

Îndatoririle elevilor sunt și ele redate în Statutul elevului (articolul 8).

V.1. Drepturile educaționale

 • Accesul gratuit la educație în sistemul de învățământ de stat.

Elevul are dreptul să meargă la școală și acest drept nu poate fi îngrădit prin impunerea unor taxe, cel puțin nu în învățământul de stat.

 • Dreptul de a beneficia de o educație de calitate în unitățile de învățământ se referă la aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.

O educație de calitate presupune folosirea unor metode de predare adaptate nevoilor specifice ale elevilor, folosirea unor resurse eficiente și actualizate.

 • Dreptul de a studia o limbă de circulaţie internațională, în regim bilingv, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011.

În funcție de instituția de învățământ, această limbă de circulație internațională poate fi engleza și/ sau franceză/ germană, etc.

 • Dreptul de a nu fi supus vreunei forme de discriminare din partea conducerii și a personalului didactic sau nedidactic al unității de învățământ.

Nu e acceptată vreo formă de discriminare[2], fie că vorbim de modul în care elevul se îmbracă, mediul din care vine, parcursul școlar, sănătatea, etc. Toate acestea și multe altele nu sunt tolerate nici din partea profesorilor sau a personalului nedidactic, nici din partea altor elevi. Aici putem consulta Normele metodologice din 27 mai 2020, privind violența psihologică – bullying[3]. Cadrele didactice, în baza legii, sunt instruite pentru a gestiona asemenea situații, deci nu pot spune că nu au ce să facă, fiind chiar obligate să ia măsuri și să le aducă la cunoștința elevului/ părintelui.

 • Dreptul de a nu fi confiscate bunurile personale care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învățământ.

Bunurile personale ale elevului nu pot fi reținute fără un motiv bine întemeiat, nici ca formă de sancționare.

 • Dreptul de a participa, fără nicio discriminare și doar din proprie inițiativă, fără a fi obligați de cadre didactice sau de conducerea unității de învățământ, la concursuri școlare, olimpiade și alte activități extrașcolare.

Nu, nota/ media nu pot fi condiționate și nici influențate de participarea elevului la anumite concursuri școlare.

 • Dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obținute prin activitățile de cercetare-dezvoltare, creație artistică și inovare.

Pe românește spus, munca ta îți aparține[4]. Profesorul nu are dreptul să-și atribuie meritele muncii tale sau să prezinte rezultatul acestei munci fără să-ți ofere credite.

 • Dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare.

Acesta este un drept deseori încălcat, prin amânări nejustificate. E dreptul elevului să primească acea notă și există un termen estimativ pentru aceasta.

 • Dreptul de a învăța într-un mediu care sprijină libertatea de expresie.

Da, și elevul are dreptul la replică[5], la opinie și profesorii nu pot îngrădi acest drept. Copilul nu este obraznic atunci când își cunoaște dreptul și cere respectarea lui. Relația elev-profesor trebuie să aibă la bază respectul reciproc.

V.2. Drepturile de asociere și de exprimare

Aceste drepturi sunt reglementate în art.8 în Statutul Elevului. Printre principalele drepturi din această categorie amintim următoarele:

 • Dreptul de a forma, adera și participa la grupuri, organizații, structuri sau mișcări care promovează interesele elevilor.
 • Dreptul la protest, pentru elevii din ciclul liceal, în afara orelor de curs.
 • Dreptul de a participa la ședințele Consiliului Elevilor.
 • Dreptul de a fi ales și de a alege reprezentanți, fără nicio limitare sau influențare din partea personalului didactic sau administrativ.
 • Dreptul de a publica reviste, ziare, broșuri și alte materiale informative, precum și de a le distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligația unității de învățământ de a publica materialele. Este interzisă publicarea și distribuirea de materiale care aduc atingere securității naționale, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.

V.3. Drepturile sociale

 • Dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun pe tot parcursul anului calendaristic.

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport menționate mai sus, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • Dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.
 • Dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu și de merit, de performanță, precum și de ajutoare sociale și financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Ştiințifice.
 • Dreptul de a beneficia de locuri în tabere și în școli de vară/ iarnă, în condițiile stabilite de autoritățile competente.
 • Dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte, precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive, asigurate de către stat.
 • Dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul lamuzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform legii.

V.4. Alte drepturi ale elevilor:

Mai avem și alte drepturi:

 • Dreptul de acces în incinta unității școlare, în timpul programului, în condițiile legii, fără limitări din partea conducerii precum condiționalitatea de a avea uniformă.
 • Dreptul de a beneficia, în mod gratuit, de acte și de documente de studii, în condițiile legii. Unitățile de învățământ vor emite documentele solicitate, conform legii.
 • Dreptul de răspuns la solicitările pentru informații de interes public.
 • Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate, în condițiile legii.
 • Dreptul de a avea profesori numiți în mod nediscriminatoriu.
 • Elevii din învățământul secundar superior au dreptul de a solicita schimbarea unui cadru didactic al clasei cu susținerea a două treimi din totalul de elevi ai clasei, printr-o cerere către conducere în care se va prezenta temeiul acțiunii.

Parte din elevi sau părinții lor știu de aceste drepturi, însă, vă sugerăm ca atunci când nu sunteți siguri, să verificați în Statutul Elevului, pentru că ele sunt adunate la un loc și e mai ușor de verificat.

   VI.Care sunt principalele obligații ale elevilor?

Îndatoririle elevului se regăsesc în articolul 12 al Statutului Elevului. Știm, drepturile sunt foarte importante, însă ele sunt corelate și cu niște obligații ale elevului.

 • Frecventarea tuturor orelor de curs, fie că avem ore în sală sau online.

Elevul poate absenta motivat. Oricum, reguli despre numărul de absențe permis, se găsesc, inclusiv la școală.

 • Frecventarea cursurilor, pregătirea la fiecare disciplină de studiu, datoria de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.

Simpla prezență la orele de curs nu e suficientă. Elevul asistă la cursuri pentru a acumula informație.

 • Obligația de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ.

Aceste informații le regăsim în Regulamentul școlii și în contractul semnat cu școala, la începutul anului școlar. Așa, elevul va putea evita încălcarea acestor reguli, deoarece, necunoașterea lor nu îl absolvă de responsabilitate.

 • Obligația de a sprijini activitatea reprezentanților elevilor prin furnizarea de informații relevante despre diferitele probleme întâmpinate în procesul educațional.

Elevul/ părintele trebuie să semnaleze problemele, fie că acestea țin de cadrele didactice sau de colegii de școală. Elevul nu va fi sancționat pentru că se plânge că lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Ar fi o încălcare a drepturilor lui.

 • Prezentarea carnetului de elev cadrelor didactice pentru trecerea notelor obținute în urma evaluărilor.

Dacă elevul nu are carnetul la el, îl anunță pe profesor.

 • Obligația de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.
 • Manifestarea înțelegerii, a toleranței și a respectului față de întreaga comunitate școlară: elevi și personalul unității de învățământ.

Elevul are nu numai dreptul de a fi tratat cu respect și considerație, ci și obligația de a se purta, la rândul său, la fel, cu cei din jur.

 • Respectarea curăţeniei, a liniştii şi ordinii în spaţiul şcolar.
 • Obligația de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile școlare la care au acces.
 • Obligația de a cunoaşte prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ.
 • Suportarea contravalorii eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziție de unitatea de învățământ.
 • Obligația de a informa autoritățile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar putea influenţa în mod negativ desfăşurarea activităţilor educaționale.

Elevul/ părintele lui are nu doar dreptul de a sesiza neregulile, ci și obligația de a face acest lucru. Tăcerea nu este o soluție, pentru că situația se va dezvolta și nu se va rezolva de la sine.

V.1. Ce se întâmplă atunci când elevul nu își respectă obligațiile?

Nerespectarea obligațiilor elevilor atrage aplicarea de sancțiuni.

Sancțiunile pe care le poate primi un elev sunt:

 • Observație individuală;
 • Mustrare scrisă;
 • Retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, bani de liceu, a bursei profesionale;
 • Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învățământ;
 • Preavizul de exmatriculare;

 

Important:

 • Unitatea de învăţământ preuniversitar sau cadrele didactice nu pot să aplice sancțiuni colective. Orice elev poate fi sancționat numai pentru propria culpă.
 • Sancționarea elevului sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă în orice context.
 • Absența în catalog nu este o sancțiune. Nu poți fi trecut absent pe motiv că nu ți-ai îndeplinit una din obligațiile de mai sus, cât timp ești prezent la curs.
 • Sancționarea sub forma agresiunii fizice de orice fel a elevului este interzisă. Faptele trebuie să se petreacă în incinta unității de învățământ.
 • Elevul are dreptul să se apere.

 

[1] Disponibil la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181089

[2] Un material util pe aceasta temă poate fi cel de aici: https://www.portalinvatamant.ro/articole/stiri-profesori-106/comisia-pentru-combaterea-discriminarii-in-scoala-plan-de-masuri-pentru-prevenire-si-combatere-gata-redactat-fisa-de-inregistrare-si-chestionar-9841.html  și aici: https://www.prois-nv.ro/docs/Oameni_diferiti_sanse_egale.pdf

[3] http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226680

[4]  Informații utile, aici: https://www.avocatoo.ro/blog/tu-ce-stii-despre-drepturile-de-proprietate-intelectuala/

[5] Informații utile, aici: https://www.avocatoo.ro/blog/dreptul-la-replica-mediul-online/

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.