Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

”Pacient român – legi juste și transparență maximă”

Ghid Practic: Cum afli cât și pe ce a cheltuit statul cu sănătatea ta anul precedent.

La acest moment, nu avem acces instant la situația personală în ce privește cotizațiile la sănătate, serviciile de care am beneficiat și cât au costat.

FACIAS încearcă să obțină, pentru pacienți, acces simplu, la orice oră, pe baza unui cod unic.

Până atunci, însă, în urma răspunsurile primite (răspunsul integral il găsiți aici: https://facias.ro/raspuns-partial-casa-nationala-asigurari-sanatate/) de la Casa Națională de Sănătate, a cărei promptitudine este bine să o apreciem, am aflat ceva ce nici noi nu am știut!

Vă informăm și pe dumneavoastră prin acest scurt Ghid Practic, pentru a ști, exact ce aveți de făcut dacă vreți să aflați, amănunțit, tot ce a consumat statul cu sănătatea dvs., anul trecut.

Pașii de urmat pentru a afla, exact, cât a consumat staTul cu dvs., anul precedent

Cererea-tip – Model cerere Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020, de pe pagina Casei Județene de Sănătate

Persoanele care deţin calitatea de asigurat au dreptul de a fi informate, la cerere, de către casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) de care au beneficiat în anul precedent.

Pentru obţinerea acestor informaţii, persoana asigurată va transmite o cerere tip, care poate fi solicitată la casa de asigurări sau poate fi descărcată de pe site-ul CAS în evidenţa căreia se află asiguratul, din secţiunea “Informaţii pentru asiguraţi”, subsecţiunea „Cetăţeni asiguraţi”.

Ca exemplu, să spunem că sunteți din județul Brașov. Iată ce aveți de făcut:

Mergeți pe pagina web a CAS Braşov – cererea menţionată anterior este disponibilă la acest link http://www.casan.ro/casbv/page/model-cerere-ordin-ms-cnas-nr-1416-820-2020.html .

Cererea dvs. ajunge la Casa de Sănătate

Cererea, completată şi semnată de către persoana asigurată sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, se depune:

 • la sediul casei județene de asigurări de sănătate
  sau
 • se transmite prin e-mail cu semnătură electronică calificată şi este însoţită, după caz, de copia actului de împuternicire.

În cazul în care asiguratul depune cererea la sediul casei de asigurări de sănătate, se verifică identitatea solicitantului. În situaţia în care solicitantul optează pentru transmiterea solicitării prin intermediul poştei electronice, acesta va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării răspunsului.

În 45 zile, de la data cererii, primești lista de la Casa de Sănătate

În termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate, asiguratul va primi o listă cu:

 • serviciile medicale
 • îngrijirile la domiciliu
 • medicamentele
 • materialele sanitare
 • dispozitivele medicale – tehnologiile şi dispozitivele asistive prevăzute în pachetul de bază, serviciile medicale
 • medicamentele
 • materialele sanitare specific
 • dispozitivele medicale şi altele asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative decontate din bugetul FNUASS (Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate). Lista este întocmită în ordine cronologică, cu precizarea furnizorului care le-a efectuat/eliberat, a datei efectuării/eliberării, precum şi a contravalorii acestora. Informaţiile furnizate vor fi extrase din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.