Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prin Ordonanțele de Urgență nr. 29/2020, respectiv nr. 30/2020, Guvernul României a dispus o serie de măsuri în încercarea de a veni în ajutorul operatorilor economici a căror activitate a fost afectată de adoptarea măsurilor de limitare a răspândirii virusului SARS-COV-2, însă mare parte dintre aceste demersuri au fost condiționate de obținerea certificatului pentru situații de urgență, transmite Andreea Plăian, avocat Iordăchescu & Asociații.

În data de 25.03.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 248/25.03.2020 Ordinul nr. 791/2020 care reglementează procedura prin care Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri acordă, la cerere, operatorilor economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situație de urgență (CSU).

I. Cine poate solicita emiterea unui astfel de certificat?

Art. 1 alin. (2) din Ordinul nr. 791/2020 nu arată în mod explicit care sunt persoanele care pot solicita emiterea unui astfel de certificat, însă, coroborând dispozițiile cuprinse în Ordin cu prevederile O.U.G. nr. 29/2020 și nr. 30/2020, reiese că sunt trei categorii de operatori economici care pot solicita eliberarea unui certificat pentru situații de urgență, după cum urmează:

  • operatorii economici a căror activitate este afectată prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de răspândirea coronavirusul Covid – 19 (ordinul face trimitere la O.U.G. nr. 29/2020 și nr. 30/2020);
  • operatorii economici a căror activitate este afectată direct, mai exact cei care își întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii (de exemplu, situațiile în care s-a dispus suspendarea activității prin ordonanță militară);
  • operatorii economici a căror activitate este afectată indirect, respectiv cei care își reduc activitatea ca urmare a efectelor pandemiei cauzate de răspândirea coronavirusului Covid – 19 (de exemplu, cei a căror activitate nu a fost direct suspendată, dar ai căror salariați nu pot presta muncă la domiciliu sau prin telemuncă).

II. Categorii de certificate pentru situații de urgență

Certificatul de TIP I (albastru) – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;

Certificatul de TIP II (galben) – eliberat pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Certificatul pentru situații de urgență poate fi folosit atât în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin, amânarea la plată pentru serviciile de utilități, electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, chirie pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, cât şi în relaţiile cu partenerii comerciali.

Important de evidențiat este faptul că un operator economic poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

III. Procedura de eliberare a certificatului pentru situații de urgență

Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

În vederea eliberării unui astfel de certificat, solicitantul trebuie să furnizeze o serie de informații și să depună un set de documente, precum:

a) datele de identificare;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situaţia în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens. Modelul declaraţiei pe propria răspundere va fi încărcat pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Certificatele pentru situații de urgență sunt valabile fără semnătură şi ştampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro, după serie şi număr.

Totodată, în cuprinsul Ordinului nr. 791/2020, se specifică faptul că în cadrul acţiunilor de inspecţie şi control desfăşurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declaraţiei pe propria răspundere de către solicitanţi. Astfel, în ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obţinerea CSU cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept şi/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor incidente.

IV. Momentul de la care pot fi depuse cererile de eliberarea a CSU

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro în termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea ordinului.

Sursa: Stiripesurse.ro

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.