Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Îndrumări practice pentru a face față subterfugiilor legale pe care primarii le exploatează pentru a ascunde informațiile publice

Cetățenii care doresc să afle informații publice ce autoritățile centrale și municipale sunt obligate să le posteze pe site, pot apela la Legea 544/2001, https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413 .

O cerere pe această lege se poate depune pentru a genera investigații jurnalistice sau poate aduce un plus de informație cetățenilor în ce privește gestionarea finanțelor agențiilor guvernamentale.

Deși această lege servește ca bază pentru transparență față de cetățeni, din păcate, reprezentanții statului găsesc modalități ”inovative” de a ocoli legea, astfel nefurnizând informații importante. Se poate ca acest fenomen să fi ajuns la această amploare și datorită sancțiunilor mult prea indulgente, care nu reușesc să descurajeze ilegalitățile și abuzurile.

De multe ori, primarii se folosesc de lipsa de informare a cetățenilor cu privire la statutul și îndatoririle primăriei. Spre exemplu, majoritatea persoanelor consideră că dacă primăria nu le furnizează, la cerere, informațiile pe care este obligată de lege să le livreze, aceștia o pot tragere la răspundere prin a o da în judecată. Realitatea este alta, în Codul Administrativ se poate vedea că primăria unei unități administrativ teritoriale nu are personalitate juridică, astfel, nu poate fi chemată în instanță. În consecință, nu poți da în judecată primăria. Din păcate, acest lucru nu este cunoscut de cetățeni.

Cei ce comit acțiuni lipsite de moralitate se folosesc de astfel de confuzii pentru a rămâne sub protecția legii, astfel găsind ”portițe”, profită de lipsa de informare a cetățenilor.

Deoarece considerăm că astfel de situații sunt nedrepte și dorim să ajutăm la combaterea fenomenelor de acest tip, vă punem la dispoziție niște informații care sperăm să vă  ajute, pe viitor:

”primăria comunei, a orașului, a municipiului, a subdiviziunii administrativ-teritoriale – structură funcțională fără personalitate juridică și fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, soluționând problemele curente ale colectivității locale, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului și aparatul de specialitate al primarului;”(OUG nr. 57/2019; art. 5 lit. hh)

Faptul că primăriile nu au personalitate juridică şi capacitate procesuală înseamnă că primăria NU poate fi chemată în instanță. Astfel, trimiterea de cereri către primărie în baza Legii 544/2001 sau datul acesteia în judecată este inutil deoarece demersurile dvs. vor fi respinse.

”Unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu.”(OUG nr. 57/2019; art. 96 al. 1)

”unitățile administrativ-teritoriale – comune, orașe, municipii și județe;”(OUG nr. 57/2019; art.5 lit.pp)

Astfel, Unitățile administrativ-teritoriale pot fi chemate în judecată.Iar acestea sunt reprezentate de comune, orașe, municipii și județe.

”Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administrației publice locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române și străine, precum și în justiție.”(OUG nr. 57/2019; art. 154 al. 6)

”Reprezentarea în justiție a unităților administrativ-teritoriale se asigură de către primar sau de către președintele consiliului județean.” (OUG nr. 57/2019; art. 109 al. 1)

Cui cerem informații?

Cererea de informaţii în temeiul Legii 544/2001 trebuie adresată primarului în calitate de reprezentant legal al unităţii administrativ-teritoriale.

Pe cine dăm în judecată?

Dacă nu primiți răspuns au dacă răspunsul primit este incomplet, cel ce poate fi dat în judecată este tot primarul, în calitate de reprezentant legal al unităţii administrativ-teritoriale.

*În plus, dacă ați adresat cererea de informații primăriei, ulterior, dacă decideți că se impune, nu veți putea chema în judecată primarului, deoarece nu acestuia i-a fost adresată cererea. Astfel, va trebui să formulați o nouă cerere de informații, adresată, de această dată, primarului, în calitate de reprezentant legal al unităţii administrativ-teritoriale respective.

Astfel, formulările pe care veți fi nevoit să le folosiți sunt următoarele:

  • pentru cerere de informații, aceasta trebuie să fie adresată ”Primarului comunei X, în calitate de reprezentant legal al comunei X”
  • pentru chemarea în judecată, de asemeni, trebuie să fie adresată „Primarului comunei X, în calitate de reprezentant legal al comunei X”.

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.