Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Drepturile pacientului – o campanie de campanie de conștientizare și promovare a drepturilor cetățenilor în raport cu Sistemul Public de servicii medicale.

Vă rugăm să ne acordați două minute completând chestionarul de mai jos. Datele colectate de la dvs. le vom utiliza doar în scopul declarat al Campaniei, cu respectarea normelor GDPR.

CHESTIONAR - DREPTURI PACIENȚI

CHESTIONAR - DREPTURI PACIENȚI

1. În ultimii 3 ani ați beneficiat de tratament sau consultație în sistemul medical de stat din România
Dacă ați răspuns da la întrebarea 1 vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:
2. Pe o scală de la 1 la 10 ce notă ați oferi serviciilor medicale primite în sistemul de stat în ultimii 3 ani?
3. În ultimii 3 ani, vi s-a cerut să să oferiți sume de bani suplimentare medicilor și asistenților care v-au tratat pentru a beneficia de serviciile medicale solicitate?
4. La ce distanță de casă ar trebui sau a trebuit să mergeți pentru a beneficia de tratament sau consultație, fiind cea mai apropiată unitate sanitară de locuința dvs.?
5. Cum considerați că s-a schimbat nivelul serviciilor medicale sau al comportamentului medicilor și asistenților s-a schimbat în ultimii 3 ani, raportat la perioada anterioară?
7. Acord privind protecția datelor cu caracter personal

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.