Pactul pentru Prosperitate

Organizaţia Naţiunilor Unite marchează, în fiecare, pe 17 Octombrie, Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei.

Conform unor date din 2014, în termenii indicelui puterii de cumpărare standard (PPS), România se afla pe ultimul loc, cu un indice de 345 PPS, în vreme ce Luxemburg, aflat pe primul loc, înregistra 1576 PPS.

Tot conform datelor statistice, venitul minim din Luxemburg era de 1929 euro, în Germania de 1473 euro, în Franţa de 1458 euro, în Grecia de 684 euro sau în nou admisa în UE, Croatia, de 400 de euro. În acelaşi timp, în România, venitul minim era de 236 euro, comparabil, de exemplu, cu cel din Kosovo, unde venitul minim era de 170 euro.

În vreme ce plata minimă a orei de muncă este de 8,94 euro, în Belgia, de exemplu, sau de 11,10 euro în Luxemburg, pentru aceeaşi oră de muncă, muncitorul român primeşte doar 1,50 euro. Nimic nu poate demonstra că munca depusă de muncitorul belgian sau luxemburghez este de 6 sau de 7 ori mai productivă decât cea a muncitorului român. Cu atât mai mult cu cât, nu de puţine ori,beneficiarul acelui salariu minim orar se întâmplă să fie tot un român, aflat la muncă în străinătate.

Distanţa de la sărăcie la prosperitate nu poate fi străbătută decât atunci când statul, prin reprezentanţii săi, prin politicile sale, îşi asumă obligaţiile pe care le are faţă de cetăţenii săi.  Prin felul în care administrează resursele, prin modalitatea în care înţelege să redistribuie bogăţia naţională, statul poate deveni fie generator de bunăstare, fie, dimpotrivă, cea mai importantă cauză a sărăciei.

Conform datelor oferite de către INS, la nivelul lui 2012, existau aproape două milioane şi jumătate de români, care aleseseră să-şi părăsească ţara, în căutarea unui trai mai bun. Iar acestea sunt doar datele oficiale. Conform datelor neoficiale, cifra ar putea fi chiar dublă. Iată un prim efect al sărăciei. Familiile destrămate, abandonul şcolar, lipsa accesului la cultură, sunt la rândul lor efecte ale sărăciei, iar pe termen lung, pot deveni la rândul lor cauze ale desfigurării poporului român.

FACIAS consideră că, astăzi, nu poate exista pentru România o altă prioritate decât formularea şi impunerea unui Pact pentru Prosperitate, care să reunească reprezentanţii statului, forţele politice, reprezentanţi ai societăţii civile.  Vanitoasele dezbateri ideologice, sterilele confruntări politice nu pot şi nu vor aduce bunăstarea de care poporul român are atâta nevoie. Măsurile de combatere a sărăciei şi educaţia, în schimb, pot face asta.  Iar acestea ar trebui să reprezinte stâlpii de susţinere ai viitoarei noastre bunăstări şi principala preocupare a Pactului pentru Prosperitate.

Prin campania „Pactul pentru Prosperitate” ne propunem ca preocuparea pentru combaterea sărăciei să devină o prioritate a agendei politice şi guvernamentale. În cadrul dezbaterilor şi consultărilor care vor fi organizate de către FACIAS, dorim să identificăm soluţii concrete, propuneri solide de proiecte care pot contribui la asigurarea prosperităţii pentru un număr cât mai mare de români.

Ne adresăm cetăţenilor, companiilor, organizaţiilor neguvernamentale, formaţiunilor politice, într-un cuvânt tuturor celor care cred că politica noastră are nevoie de o nouă viziune, că este nevoie de un astfel de „Pact pentru Prosperitate”, invitându-i să se alăture demersului nostru. Aşteptăm, pe adresa FACIAS, propunerile, ideile, opiniile tuturor celor care înţeleg şi cred în necesitatea unui astfel de demers.

Preşedinte FACIAS

Daniel Octavian Bejan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *