Uniunea Europeană cere o “Justiție Prietenoasă pentru Copii”

În calitate de membru al Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA), FACIAS trage un semnal de alarmă cu privire la condițiile la care copiii din România sunt supuși pe durata procedurilor judiciare la care iau parte. Uniunea Europeană cere României ca locurile de audiere din instanțele din România să fie special amenajate și adaptate nevoilor copiilor.

Cel mai recent raport al Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA) arată că minorii implicați în procedurile judiciare sunt afectați grav de aceste proceduri trecând prin experiențe care îi sperie, îi fac să se simtă ignorați , nesiguri și prost informați.

Anual aproximativ 2,5 milioane de copii din Uniunea Europeană sunt implicați, în calitate de victime, martori sau părți, într-o procedură judiciară care, de cele mai multe ori sunt fie dispute pentru custodie în cadrul procedurilor de divorț, fie cazuri de abuz sexual sau exploatare.

SITUAȚIA DIN ROMÂNIA

Raportul  “Justiția în interesul copilului: Perspectivele și experințele copiilor implicati în procedurile judiciare“ a fost realizat în urma intervievării a 392 de copii din 9 state membre, respectiv  Bulgaria, Croația, Estonia, Franța, Germania, Polonia, România, Spania și Marea Britanie.

Documentul prezintă atât obstacolele cu care se confruntă copiii implicați în procedurile judiciare cât și posibile soluții, precum și o serie de practici promițătoare, unele deja utilizate în statele membre ale Uniunii Europene.

Raportul demonstrează că minorii aflați în astfel de situații simt nevoia să fie ascultați, să fie tratați cu înțelegere și respect. De asemenea, copiii își doresc să fie informați pe tot parcursul procedurilor, adesea îndelungate, cu privire la evoluția cazului și cu privire la propriile lor drepturi. Acest lucru demonstrează necesitatea de a furniza informații corespunzătoare vârstei – înainte, pe durata și după proces.

În urma publicării acestui raport Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA) recomandă armonizarea practicilor în domeniu precum și instruirea profesioniștilor care vin în contact cu copii.

Agenția recomandă statelor membre să se asigure că dispun de condiții și măsuri procedurale care satisfac nevoile minorilor, mai ales a copiilor care traversează momente precum violența domestică sau abuz sexual. Aceste măsuri de protecție pot include locații prietenoase pentru copii, formule de interviu adaptate vârstei, link-uri video sau probe pre-înregistrate, precum și protejarea datelor personale ale copiilor în fața instituțiilor mass-media și a publicului larg.

« O justiţie prietenoasă copiilor impune ca prioritate instanţelor de judecată, siguranţa şi bunăstarea copiilor în procedurile realizate cu participarea lor prin reglementarea legală a modalităţii deosebite şi a regulilor procedurale speciale de audiere a acestora.

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) oferă consiliere independentă și bazată pe dovezi Uniunii și factorilor de decizie de la nivel național, pentru ca dezbaterile, politicile și legislația privind drepturile fundamentale să fie mai bine orientate și să se bazeze pe informații mai bune.

Agenția își propune să contribuie la promovarea și protejarea drepturilor fundamentale într-un mod cât mai eficient, în întreaga UE. În acest sens, se consultă și cooperează cu partenerii în ceea ce privește: colectarea și analizarea informațiilor și datelor prin cercetare socio-juridică; acordarea de asistență și consultanță de specialitate precum și comunicarea și sensibilizarea cu privire la drepturi.

BIROUL DE PRESĂ FACIAS

                                                                                                      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *