Semnal îngrijorător de Ziua Internațională a Femeii

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene: Femeile rome se confruntă în fiecare zi cu inegalități, sărăcie și lipsa de oportunități

Populaţia Uniunii Europene este din ce în ce mai diversă. Alături de minorităţile stabilite, precum romii și minorităţile naţionale, în ultimii ani imigraţia din afara UE a jucat un rol important în conturarea diversităţii etnice și culturale a Uniunii.

Pe măsură ce structura populaţiilor statelor membre devine tot mai diversă, rapoartele Agenţiei arată cu consecvenţă că există o lipsă gravă de date referitoare la minorităţi în multe ţări. Datele sunt necesare în vederea cuantificării integrării minorităţilor în societăţile europene, precum și a dimensiunii tratamentului discriminatoriu și a victimizării criminale, inclusiv infracţiunile din motive rasiale cu care se confruntă minorităţile.

Femeile rome se confruntă prea des cu discriminarea, sărăcia, condițiile  proaste de viață și lipsa de oportunități, a transmis  azi Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA), într-un mesaj  dedicat Zilei Internaționale a Femeii.

“Frecvent femeile rome sunt mai puțin remunerate – în comparație cu bărbații și nu li se oferă oportunități pentru a obține abilitățile de care au nevoie pentru a găsi de lucru. Trebuie să luăm o poziție pentru drepturile femeilor rome, pentru a le ajuta să depășească aceste bariere care le blochează ascensiunea și care nu le permit  să se bucure de drepturile omului în viață și în muncă.” a declarat directorul FRA, Michael O’Flaherty

În general romii din Europa nu au beneficiat de un acces semnificativ la drepturile lor socio-economice. Mai mult, în ceea ce le privește pe femei semnalele sunt și mai sumbre . Conform statisticilor europene acestea sunt constant victime ale sărăciei, excluziunii sociale și șomajului. În plus, excluderea de la educație împiedică accesul tinerelor rome la oportunități de angajare și le limitează alegerile ulterioare de viață.

Conform  sondajului  privind Minoritățile și Discriminarea realizat de Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale, jumătate dintre romii cu vârste cuprinse între 6 și 24 de ani nu merg la școală și aproximativ 80 % dintre romii chestionați trăiesc sub pragul de sărăcie. De asemenea, unul din trei copii romi, cel puțin odată pe lună, se duce seara la culcare nemâncat.

Concluziile raportului realizat în noiembrie 2016 prezintă realitatățile tulburătoare prezente în cea mai  mare minoritate etnică a Uniunii Europene,  ai cărei reprezentanți continuă să se confrunte cu forme de discriminare, intoleranță și acces limitat la drepturi și servicii vitale. În acest context se arată ca 4 din 10 romi chestionați au fost victima unor gesturi de discriminare în ultimii 5 ani.

Raportul se bazează pe un studiu care a colectat informații de la aproximativ 34 000 de persoane provenite din comunitățile de romi din nouă state membre ale Uniunii Europene, precum și pe rezultatele Anchetei privind Discriminarea, bazată pe intervievarea a 26 000 de reprezentanți ai minorităților etnice și imigranților care trăiesc în Uniunea Europeană.           

În comunicatul Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA) se menționează că o educație mai bună este singura șansă pentru a deschide tinerelor rome oportunități de locuri de muncă și salarii mai bune. Dar, acest drum este închis pentru că majoritatea acestora abandonează frecvent liceul și nu beneficiază de o pregătire suplimentară. Conform studiului Agenției pentru Minorități a UE aproximativ trei sferturi dintre tinerele femei rome cu vârste cuprinse între 16-24 de ani nu au un loc de muncă, nu au beneficiat de studii primare sau formare profesională, comparativ cu peste jumătate din tineri romi din aceeași grupă de vârstă.  De asemenea, în țări precum Grecia, Portugalia și Ungaria diferența între femei și bărbați este și mai accentuată.

Acest decalaj conduce la perspective de obținere a unui loc de muncă extrem de restrânse. De exemplu, doar 20% dintre femeile rome sunt implicate în munca lucrativă, comparativ cu 41% dintre bărbați. Adesea acest aspect este agravat de atribuțiile tradiționale ale femeilor rome care, într-un procent de 80% , desfășoară activități  domestice în condiții precare, în cămine fără apă curentă și canalizare. Bineînțeles, în acest context, sănătatea femeilor rome are de suferit.

În mesajul transmis de FRA cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii se recomandă  statelor membre să protejeze fetele și femeile rome împotriva discriminării și să le dea o șansă reală de a se elibera de ciclul de deprivare, respectiv demararea unor  demersuri concrete din partea autorităților pentru creșterea accesului lor la educație și condiții sporite pentru studiu și formare profesională. Comunicatul Agenției Pentru Drepturi Fundamentale a Uniune Europene (FRA) subliniază că instituțiile și autoritățile locale trebuie să creeze sisteme de formare și oportunități de muncă pentru femeile rome iar comunitățile de romi ar trebui să se bucure de un nivel de trai decent, nu de unul constant marcat de sărăcie.

Astfel, Agenția recomandă ca acțiunile pentru consolidarea rolului femeilor rome să fie de asemenea planificate pentru a putea stimula incluziunea socială.

Sondajele privind discriminarea ale Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale demonstrează că cetățenii romi din țara noastră sunt printre cei mai slab informați europeni în ceea ce privește legislația împotriva discriminării și totodată cei care apelează cel mai rar la organizațiile care acordă sprijin în acest sens.

În acest context Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor în calitate de membru al Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA), atrage atenția că în România unul dintre efectele lipsei de educație este și necunoașterea drepturilor pe care femeile rome le au, drepturi frecvent și grav încălcate, iar aceasta este și o dovadă îngrijorătoare a măsurii în care grupurile cele mai vulnerabile la discriminare sunt neinformate cu privire la locul în care se pot adresa pentru asistență împotriva discriminării, precum și absența reală a serviciilor de asistență în acest sens.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *