COMUNICAT DE PRESĂ 10.07.2013

Metodologia de desfășurare a examenului de bacalaureat încalcă drepturile fundamentale ale omului. FACIAS solicită modificarea legislației

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a transmis o sesizare în atenția ministrului Educației, Remus Pricopie,  prin care solicită modificarea prevederilor metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat care încalcă drepturile fundamentale ale omului.

În urma sesiunii din luna iunie a examenului de bacalaureat au fost sesizate o serie de disfuncționalități, și chiar abuzuri, cu privire la metodologia de desfășurare a  acestui examen. Una dintre acestea este cea care se referă la interzicerea accesului în sala de examen a candidaților cu diferite obiecte, enumerate în mod exhaustiv. Acest fapt este sancționat automat și fără alte verificări cu excluderea candidatului din examen.

În opinia specialiștilor FACIAS, această prevedere încalcă drepturile fundamentale ale omului. În cazul în care asupra unui elev au fost găsite obiecte interzise, dar care în mod concret nu puteau fi folosite pentru a copia (cazul elevei asupra căreia s-au găsit căști cu fir dar fă un dispozitiv la care să poată fi conectate), precum și în cazul în care se face dovada că aceste mijloace nu puteau fi întrebuințate în vederea fraudării rezultatelor examenului, se încalcă principiul prezumției de nevinovăție garantat prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de către Constituția Românieia precizat directorul executiv FACIAS, Oana Florea.

„În acest sens, dispozițiile metodologiei puse în discuție sunt mai degrabă de natură a prezuma culpa candidaților, nemaifiind necesară dovedirea acesteia, eludând, astfel, principiul prezumției de nevinovăție. Prin aplicarea acestei norme se ține cont de litera legii, nu și de spiritul ei.”

În consecință, FACIAS solicită ministrului Educației să facă o derogare de la această normă și să permită elevilor, asupra cărora condițiile de fapt exclud o posibilă fraudare a examenului, să susțină examenul de Bacalaureat în sesiunea din toamna acestui an.

Totodata, FACIAS cere și adoptarea de urgență a unor modificări legislative specifice care să definească clar și nemijlocit obligațiile și interdicțiile referitoare la elevii găsiți cu astfel de obiecte asupra lor.

Biroul de Presă  FACIAS