COMUNICAT DE PRESĂ 21.12.2012

FACIAS va monitoriza activitatea noului legislativ

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) va realiza periodic rapoarte de monitorizare a activității parlamentarilor din legislatura 2012-2016.

Pentru a stimula transparența instituțiilor publice și creșterea gradului de informare a opiniei publice despre activitatea legislativului, FACIAS va urmării: prezența parlamentarilor la sedințe, cheltuielile acestora – diurna de deplasare în țara și în străinatate, sumele decontate pentru cazarea în țara, respectarea criteriilor de integritate, luările de cuvânt și inițiativele legislative.

Analizele se vor baza pe date oficiale solicitate periodic de către FACIAS instituțiilor abilitate, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind informațiile de interes public.

Această initiațivă are ca scop creșterea eficienței noilor reprezentanți ai cetățenilor în Parlament.

Biroul de Presă FACIAS