FACIAS, partener strategic al Consiliului Europei și al Comisiei Europene prin ALDA

Începând cu data de 15 iulie 2017, Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) face parte din rețeaua europeană consolidată a Asociaţiei Europene pentru Democraţie Locală (ALDA), partener strategic al Consiliului Europei şi al Comisiei Europene.

În calitate de membru al rețelei europene, FACIAS va colabora cu ALDA în relaţiile cu UE, UN, diverse agenţii şi instituţii publice şi private internaţionale, autorităţi locale şi regionale, guverne naţionale, oficiali europeni şi parlamentari europeni.

În prezent, din Asociaţia Europeană pentru Democraţie Locală fac parte peste 250 de membri, respectiv autorităţi locale şi ONGuri, din peste 40 de state. ALDA îşi desfăşoară activitatea în majoritatea statelor membre a Uniunii Europene şi în state vecine.

ALDA încurajează, in principal, responsabilizarea cetățenilor pentru modul în care evoluează Uniunea Europana si este implicată în crearea şi realizarea programului Europa pentru Cetăţeniun program ce promovează istoria și valorile comune ale Europei.

ALDA a apărut în anul 1999 ca urmare a iniţiativei Consiliului Europei de a coordona şi sprijini reţeaua de Agenţii de Democraţii Locale, înregistrate ca ONGuri ce promovează şi sprijină buna guvernare şi respectarea drepturilor cetățenilor. ALDA promovează buna guvernanţă şi participarea cetăţenească la nivel local, activitatea asociaţiei fiind concentrată asupra activităţilor care să faciliteze cooperarea dintre autorităţile locale şi societatea civilă.

ALDA mai are sedii în Strasbourg, Bruxelles, Vicenza (Italia), Skopje şi Subotica (Serbia).

Cu o activitate de peste 10 ani in domeniul apărării drepturilor omului și a cetățeanului împotriva abuzurilor statului, FACIAS a dezvoltat parteneriate şi a devenit membru al celor mai importante organizaţii europene și internaționale.

Începând cu anul 2014, FACIAS este membru al Agenţiei Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA), un organism independent al UE. Scopul FRA este de a furniza instituţiilor UE şi statelor membre cunoştinţe de specialitate şi asistenţă independentă pe bază de dovezi, în domeniul drepturilor fundamentale.

Din anul 2015 Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului este membru al Consiliului Economic şi Social, organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României.

În anul 2017, FACIAS s-a alăturat Alianţei Mondiale pentru Participare Cetăţenească (CIVICUS) în calitate de membru cu drept de vot.

CIVICUS este o alianţă mondială de membri şi parteneri care constituie o reţea de influenţă la nivel local, naţional, regional şi internaţional. Misiunea alianţei este de a dezvolta acţiunile cetăţenilor şi a societăţii civile. Alianţa doreşte să facă auzită vocea cetăţenilor şi încurajează participarea civică. CIVICUS crede în egalitatea şi demnitatea fiecărei persoane şi consideră că fiecare om trebuie să aibă posibilitatea de a-şi exercita drepturile definite în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *