Comunicat de Presa FACIAS – SCRS despre problemele din sistemul sanitar.

          În ultima perioadă, suntem siliți să constatăm, sistemul național de sănătate a devenit un conspect al unei succesiuni de crize. Și de fiecare dată principala preocupare a autorităților pare a fi legată de comunicare și într-o prea mare măsură de identificarea de soluții reale.

Este semnificativ faptul că, în cele mai multe situații, nereguli grave de organizare și funcționare a sistemul sanitar devin cunoscute ca urmare a unor anchete jurnalistice și nu ca rezultat al unor controale și/sau inspecții ale autorităților statului care au ca menire tocmai identificarea și soluționarea unor astfel de deficiențe. Și de fiecare dată, invariabil, se invocă deficitul de comunicare, când este evident că avem de a face cu o îngrijorătoare lipsă de preocupare și o încă mai îngrijorătoare incapacitate de a furniza soluții. Cel mai recent și elocvent exemplu, dar nu singurul și, din păcate nu ultimul, este dat de așa numita criză a dezinfectanților.

Principala preocupare a celor care, de-a lungul timpului, a politicii în domeniul sănătății pare să fi fost a ceea de a crea un sistem extrem de prietenos pentru afaceri și extrem de ostil asiguraților, cetățenilor, pacienților. Este inevitabilă constatarea că în vreme ce cheltuielile din domeniul sanitar au cunoscut o constantă creștere, calitatea serviciilor se află într-o continuă degradare.

FACIAS și Societatea Civilă pentru Reforma în Sănătate solicită Guvernului României adoptarea urgentă a unor măsuri de natură să evite apariția pe viitor a unor situații precum cele cu care ne confruntăm în prezent, dar mai ales care să creeze un cadru adecvat actului medical.

Credem că devine, astfel, obligatorie introducerea condiției ca toți furnizorii de materiale și/sau substanțe medicale acceptați de către Ministerul Sănătății să aibă certificare de Asigurarea Calității (AQ). Aceeași condiție ar trebui impusă tuturor furnizorilor de servicii medicale, publici sau privați. În cadrul Ministerului Sănătății există deja Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, care are atribuțiuni evaluarea și certificarea unităților sanitare. Credem că atribuțiile ANMCS ar trebui extinse și la furnizorii de materiale și echipamente de uz sanitar și cei de produse farmaceutice.

În același timp, considerăm că este necesară o revizuire a standardelor de certificare  (implicarea SRAC – Societatea Română pentru Asigurarea Calității- poate fi oportună) și obligarea tuturor unităților sanitare și furnizorilor ca, într-un termen rezonabil, să obțină certificarea ANMCS, aceasta devenind o condiție a funcționării.

Credem că soluții există dacă există și voința de a readuce sistemul național de sănătate acolo unde e locul, în serviciul cetățenilor. Aceasta ar trebui să fie prioritatea acestui sistem, asigurarea sănătății cetățenilor și mai puțin a unui mediu de afaceri extrem de profitabil servicii și produse sub-standard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *