COMUNICAT DE PRESĂ 27.08.2012

 

FACIAS sesizează Parlamentul cu privire la un conflict de legi

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a sesizat Parlamentul României cu privire la existența unui conflict între normele de drept intern și cele comunitare referitoare la cvorum și lipsa unui sistem de recurs efectiv în ceea ce privește referendumul.
Astfel, potrivit recomandărilor Comisiei de la Veneția, cvorumul de participare nu trebuie să existe întrucât îi asimilează pe cei care se abțin cu partizanii votului negativ. De asemenea, cvorumul de aprobare (acceptarea de către un procentaj minimal din numărul alegătorilor înscriși), trebuie să lipsească întrucât existența acestuia riscă să creeze o situație politică dificilă în cazul când proiectul este adoptat cu o majoritate simplă, inferioară însa cvorumului (pragului) necesar.

Potrivit sistemului de drept românesc, deși emite decizii și hotărâri jurisdicționale, Curtea Constituțională nu face parte din sistemul jurisdicțional, ci este o instituție separată, reglementată de Constituție pe același plan cu Parlamentul. Prin urmare nu există un recurs judiciar în ultima instanță, ci doar un singur nivel de control, acela exercitat de Curte.

Aceasta situație nu este în concordanță cu normele comunitare care prevăd existența unui sistem de recurs efectiv. Astfel, articolul 3.3 din Codul bunelor practici în materia referendumului al Comisiei de la Veneția prevede că “instanța de soluționare a contestațiilor în materie de referendum va fi ori comisia electorală, ori o instanță judecătorească. În orice caz, trebuie să existe un recurs judiciar în ultimă instanță.”

Având în vedere faptul că în 2006, Consiliul pentru Alegeri Democratice a adoptat recomandările Comisiei de la Veneția, acestea au dobândit caracter de normă comunitară și sunt obligatorii pentru statele contractante. Prin urmare, România are obligația de a armoniza legislația internă cu directivele și recomandările europene.

 

Având în vedere aceste rațiuni, FACIAS solicită Parlamentului, în calitate de autoritate legislativă supremă a țării, singurul for care poate modifica prevederile Legii 3/2000, conform prevederilor art. 20 din Constituție, să soluționeze acest conflict de drept între normele interne și cele comunitare și să dispună suspendarea aplicării oricăror prevederi interne contrare până la soluționarea conflictului de drept.

 

 

 

Biroul de presă FACIAS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *