COMUNICAT DE PRESĂ 16.01.2013

Căți bani credeți că a recuperat statul român de la persoanele responsabile pentru condamnările României la CEDO?

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a transmis astăzi o solicitare Ministrului Finanțelor de a informa opinia publică cu privire la situația acțiunilor în regres formulate împotriva magistraților sau a persoanelor cu funcții de răspundere din aparatul legislativ, executiv și administrativ din a căror culpă România a primit sute de condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Prin hotărârile pronunțate de CEDO în ultimii ani, Guvernul României a fost obligat să plătească despăgubiri în valoare de milioane de euro.

Legea 303/2004 prevede că “statul este obligat să plătească, prin Ministerul Finanțelor Publice, suma de bani acordată justițiabilului de către instanța europeană. Ulterior, în vederea recuperării prejudiciului statul, prin Ministerul Finanțelor, poate să îndrepte o acțiune în regres împotriva magistratului sau funcționarului din a cărui culpă s-a pierdut procesul”.

Astfel, art. 96 alin 7 din Legea 303/2004 prevede că „după ce prejudiciul a fost acoperit de stat în temeiul hotărârii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate îndrepta cu o acțiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, cu rea-credință sau gravă neglijență, a săvârșit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.”

Statul român este cel mai condamnat stat din UE la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Conform unui comunicat al Curții, din totalul de 155.500 de cereri aflate pe rolul Curții de la Strasbourg la finalul anului 2011, 12.950 erau îndreptate împotriva României (aproximativ 8,3%).

În acest timp, peste 70% dintre aceste procese pierdute de către România sunt din culpa magistraților, petenții reclamând greșeli flagrante făcute de către aceștia în sala de judecată.

Având în vedere situația economică actuală, recuperarea acestor sume poate avea două consecințe: responsabilizarea persoanelor implicate și aducerea unui aport financiar suplimentar la bugetul de stat.

Biroul de Presă  FACIAS