Avocatul Poporului dă curs solicitării FACIAS de a sesiza Curtea Constituțională a României în problema excluderii cadrelor militare de la beneficiul concediului pentru îngrijirea copilului cu handicap.

Avocatul Poporului dă curs solicitării FACIAS de a sesiza Curtea Constituțională a României în problema excluderii cadrelor militare de la beneficiul concediului pentru îngrijirea copilului cu handicap.

Astfel, cadrul legislativ actual din România stabilește un tratament diferențiat în ceea ce privește concediul și indemnizația de îngrijire pentru părinții copiilor afectați de un handicap. În acest sens, legislația acordă posibilitatea părinților de a beneficia de concediu pentru îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 18 ani. Concomitent, cadrele militare sunt excluse de manieră discriminatorie de la acest beneficiu, acestora putându-li-se acorda concediul numai până la împlinirea vârstei de 7 ani de către minorul bolnav.

În atare condiții, la data de 05 octombrie 2017, FACIAS a sesizat Avocatul Poporului cu privire la refuzul Direcției Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a Casei de Asigurări Medicale a Apărării Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, de a acorda concediul medical pentru îngrijirea copilului, în vârstă de 8 ani, încadrat în grad de handicap grav în beneficiul unui părinte apartenent al categoriei cadrelor militare.

Considerăm că prin restricționarea posibilității de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului afectat de un handicap în raport de calitatea părintelui, se aduce atingere dreptului, consfințit de Constiuția României, la ocrotirea sănătății și, mai mult decât atât, se nesocotește egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor, care nu trebuie să fie supuși pe de o parte, privilegiilor, iar pe de altă parte, discriminărilor.

Apreciind ca fiind întemeiate susținerile și solicitările FACIAS, Instituția Avocatului Poporului a formulat la data de 18 decembrie 2017 o sesizare la Curtea Constituțională a României prin care a supus spre soluționare instanței de control constituțional excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 61 din OUG nr. 158/2005, prin care se limitează acordarea dreptului la concediu pentru creșterea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 7 ani, din cauza statului special generat de situația militară a părintelui.

Biroul de presă FACIAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *